exercises-with-your-baby

blivande-pappor Viktökning

Under de första tre månaderna när min fru var gravid med vår son gick hon inte upp i vikt. Jag gick upp 5 kilo... Andra "gravida" pappor klagar på graviditetsillamående, matsug och ryggont – saker som de förvänta sig ska drabba deras fruar, inte sig själva.

Fysiska symtom

Forskning visar att upp till 60 procent av alla pappor upplever någon form av fysiska symtom när deras partner är gravid. (Dr Jerrold Lee Shapiro, expert i ämnet blivande pappor, erkänner att han gick upp 15 kilo under var och en av hans frus graviditeter.)

Dessa förändringar är sannolikt ett resultat av mäns önskan att vara mer delaktiga i en graviditet som kommer att omvandla deras liv. De förbereder sig för sin nya roll som pappa.

Sök vägledning

Trots att pappor i de flesta västerländska kulturer förväntas delta aktivt i både förlossningsarbete och födsel så får de väldigt dålig vägledning.

Vad kan de göra?

Vad ska de känna under de nio månaderna?

Rollen som deras egna pappor spelade ger dem ingen tydlig riktning. Ibland gör dessutom de godmodiga skämten från vänner och kollegor att pappornas oro ökar i stället för att minska.

Spänningen kan också öka när män följer med sina partner till läkarundersökningar eller andra "kvinnoaktiviteter".

Blivande pappor känner sig bortkomna och undrar: Var ska jag stå?

Vart ska jag titta?

Vad ska jag känna när en annan person rör och undersöker min fru på ett sådant intimt sätt?

Kan jag ställa frågor utan att framstå som korkad?

Känslomässiga symtom

Många män upplever också känslomässiga förändringar under graviditeten, framför allt nyckfullhet och depression. Dessa symtom kan vara förknippade med deras oro att förlora sin partners kärlek och omtanke när barnet är fött.

På samma sätt som blivande mammor ordnar i hemmet inför barnets ankomst visar män ofta förväntade bekymmer och beteenden under graviditeten. Ett vanligt bekymmer är att skydda familjen. Vissa pappor tolkar detta bokstavligt genom att installera nya lås eller reparera trasiga saker i hemmet, medan andra fokuserar på om de tjänar tillräckligt med pengar och kanske tar på sig extra arbete.

Så hjälper du dig själv

Blivande pappor kan ibland känna att de inte har en aning om hur de ska bete sig under graviditeten, men lösningen kan vara enkel. Att prata om saker och ting hjälper dig att konfrontera dina bekymmer och kan till och med lösa dina problem. Det finns en annan fördel med att prata: Samtidigt som du är mer öppen om dina bekymmer utforskar du även vilken typ av pappa du vill bli.

Följande att-göra-lista kan hjälpa dig att komma igång:

1. Prata med din partner om hur du känner det inför att bli pappa.

2. Följ med din partner till så många läkarbesök som du kan. Kom ihåg att det är en tid då både du och din partner kan ställa frågor.

3. Delta i förlossningskurser tillsammans.

4. Dela din oro med din partner och, om möjligt, med andra män. Det kan förebygga en känsla av isolering, vilket kan skada en relation.

5. Prata med ditt barn innan det är fött. Det är inte bara roligt utan hjälper till att göra barnet mer verkligt för dig.

Tecken på att du kan vara överväldigad

Det kan finnas tider då du behöver lite extra hjälp, som så många blivande pappor. Ett tecken är att du tar på dig alla möjliga extraprojekt. Detta kan bero på olösta frågor eller problem. Återigen, prata med din partner, dina vänner, andra män.

Underliggande frågor som en blivande pappa kan behöva lite extra hjälp med inkluderar:

  • En ovilja att acceptera graviditeten. Oroar du dig för alla förändringar som kommer att ske? Upplever du de flesta av dessa förändringar som negativa?
  • En stark oro av att det kommer att vara något fel på – barnet eller problem med graviditeten . Det är bara naturligt att vara lite orolig. Är du övertygad om att något kommer att gå snett? Känner du dig besvärad vid tanken på att diskutera detta med er förlossningsläkare eller husläkare?
  • Sörjer förlusten av något i ditt eget liv. Det kan vara din ungdom, din frihet eller något helt annat. Hur påverkar faderskapet hur du ser på dig själv?

Bli inte överraskad om du går igenom känslomässiga eller fysiska förändringar under graviditeten – många män påverkas på det här sättet.

Till exempel gjorde blev jag mer medveten om familjens ekonomi. Det tog mig dock flera år att bli av med alla extrakilon...

Du kanske också gillar:

Våtservetter

Pampers Sensitive Wipes

Dermatologiskt bevisat milda mot känslig hud