Tillväxtkurva för bebis

Med vårt enkla verktyg kan du hålla ett öga på din bebis längd, vikt och huvudomfång jämfört med genomsnittet.

Ange uppgifter om din bebis*:

What is your child*
Detta är ett obligatoriskt fält.

Detta är ett obligatoriskt fält.

Detta är ett obligatoriskt fält.

Detta är ett obligatoriskt fält.

Detta är ett obligatoriskt fält.

Vårt verktyg bygger på WHO:s** tillväxtkurvor för flickor och pojkar de första levnadsåren och gör det enkelt att följa ditt barns utveckling. Ange bara några uppgifter om din bebis så jämför vi längd, vikt och huvudomfång med genomsnittsbarnet.

Den lodräta (uppåtgående) axeln anger vikt, längd och huvudomfång och den vågräta (liggande) axeln anger ålder i månader. Ditt barns resultat beräknas genom att de uppgifter du har angett placeras ut på kurvan som en punkt där de lodräta och vågräta linjerna korsar varandra.

*Ange ditt barns senaste uppmätta värden **Källa: Världshälsoorganisationen
Cookiemedgivande