Prematura barn

Om du föder barn innan vecka 37 anses ditt barn vara ett prematurt barn, vilket kräver specialvård och särskild uppmärksamhet för att hjälpa barnet att bli starkt och friskt.

PROVA VÅRA UTVECKLINGSVERKTYG