Varför slår mitt barn?

Har ditt i övrigt snälla barn plötsligt börjat slå folk? Många barn i den här åldern börjar kommunicera sina känslor fysiskt, delvis som ett sätt att få din uppmärksamhet och delvis för att deras språkkunskaper fortfarande är begränsade.

Så här kan du avvärja beteendet:

  • Uppmärksamma extra mycket när barnet kommunicerar utan att slåss. Beröm för ett bra beteende är mer pedagogiskt än negativa konsekvenser för ett dåligt beteende.

  • Utsätt inte barnet för sociala sammanhang när du vet att det behöver sova eller är för hungrigt för att hålla sig lugnt.

  • Försök att tillbringa lite tid ensam med barnet varje dag så att du kan ge det din fulla uppmärksamhet när ni leker tillsammans.

  • Ha tålamod! Snart kommer ditt barn att utveckla språkkunskaper som hjälper det att kommunicera mycket mer effektivt.

Cookiemedgivande