Utveckling för småbarn: 21 till 23 månader

Det är fantastiskt att se ditt barn bli mer koordinerad, oberoende, uppmärksam och medveten om världen runtomkring. När hen påbörjar sin 21:a månad ser du ännu tydligare hur färdigheterna finslipas och -putsas.

Vikten av småbarnslek Genom lek lär sig ditt barn i den här åldern hur man ska bete sig i världen. Hen kanske är självcentrerad just nu, men ditt barn håller långsamt på att lära sig behärska de sociala färdigheterna som behövs senare i livet. Ditt barn börjar förstå enkla kommandon, vilket gör lekandet mer intressant. Öva på att ge ditt barn tvåstegskommandon som ”ta dina skor och sätt på dig dem” eller ”plocka upp leksakerna och lägg dem i den här lådan”.

Uppmuntra efterliknande

Småbarn i denna ålder gillar att imitera det vuxna gör, som att sopa golvet och kratta löv. Överväg att ge ditt barn sin egen kvast eller kratta så att hen kan hjälpa till.

Var utomhus

Att vara utomhus betyder att ditt barn kan springa, klättra och hoppa runt. Sådana aktiviteter hjälper en att få bättre koordination och att göra sig av med lite extraenergi. Utnyttja de lekplatser som finns.

Anordna lekträffar hemma

Att umgås med kamrater är det bästa sättet för ditt barn att socialisera sig på. Så länge de är trygga kan du låta dem upptäcka hur man gör när man leker tillsammans, även om leken är mer parallell än interaktiv.

Cookiemedgivande