Tillrättavisa småbarn: Konsten att vara konsekvent

Om mamma och pappa inte redan har pratat om disciplin är det hög tid nu. Ni kanske blir överraskade av hur olika ni tänker och det viktigaste för ert barn just nu är att ni är konsekventa. Självklart har ni haft olika upplevelser under barndomen som formar era åsikter om disciplin, men ni måste hitta en metod som ni båda kan komma överens om.

Var överens

Ditt barn kan klara sig bra i ett strängt eller fördragsamt hushåll (med gränser åt båda håll), men motsättningar i hushållet kan vara skadliga för barnet. Ditt barn vet inte vad som väntas av honom eller henne och lär sig snabbt att spela ut er mot varandra. Sitt ner och prata igenom allt. Se till att ha en färdig strategi. Att läsa, tänka och arbeta tillsammans för att utveckla en plan för hur ni ska uppfostra ert barn är ett enkelt och effektivt sätt som har stått sig genom tiderna. Kom ihåg att det viktigaste ni kan ge ert barn, förutom kärlek, är disciplin.

Cookiemedgivande