Små barn och magont: Magont hos småbarn:

Barn får ofta ont i magen, 5–10 procent av alla läkar- eller akutbesök beror på detta, men det är normalt inte något att oroa sig för.

För det mesta orsakas magont av en virusinfektion och försvinner på ett par dagar. En studie från universitetet i Indiana i USA visar att det bara är ett till två av hundra barn som får problem som är tillräckligt allvarliga för att kräva en specifik behandling eller operation, men du kan alltid ringa din BVC-sköterska eller sjukvårdsupplysningen på 1177 för att få råd om rätt vård.

Uppmärksamma tecknen

Det finns vissa tecken som du bör nämna när du träffar en läkare. Konstigt nog är smärtans omfattning inte nödvändigtvis

det som är viktigast. Gaser i magen kan orsaka plötsliga gråtanfall och ett otröstligt barn som vrider sig av smärtor, men inte har feber eller kräkningar och som återhämtar sig efter vila. Oroande tecken som kan tyda på mer allvarliga problem:

  • Upprepade tillfällen med tilltagande smärta över flera timmar som gör att ditt barn varken vill stå upp eller röra sig, eller låta dig röra dess mage.

  • Magont förknippat med hög feber.

  • Kräkningar, framför allt med bruna, gröna eller gula inslag eller blod.

  • En uppsvälld mage som är öm och svullen och står ut mer än vad som är normalt för ditt barn.

  • Det gör ont när ditt barn kissar.

  • Blod eller var i urinen, eller mörkbrun urin.

  • Blod eller slem i avföringen.

Om ditt barn har något av dessa symtom bör du omedelbart uppsöka läkare.

Återkommande magsmärta

Om återkommande magsmärtor väcker ditt barn på natten och är förknippade med viktminskning kan detta vara ett tecken på en kronisk inflammation eller infektion i magen.

Återkommande klagomål i stressiga situationer (som att börja på en ny skola eller förskola eller att resa) som inte åtföljs av några andra symtom är ett sätt att uttrycka anspänning. Du bör undersöka barnet och situationen, inte magen.

Smärta och utslag

Magsmärta tillsammans med utslag på skinkor och/eller ben som påminner om blåmärken kan orsakas av en sjukdom som kallas Henoch-Schönleins purpura. Du kanske inte har hört talas om åkomman, men den är överraskande vanlig. Ingen vet helt säkert vad som orsakar sjukdomen, men den tycks vara relaterad till en bakterie- eller virusinfektion. Inflammation av de små blodkärlen kan leda till blödningar i huden såväl som i mage och njurar. Det är inte livshotande, men din barnläkare lär vilja ha ditt barn under noggrann uppsikt de närmaste dagarna.

Födoämnesallergi

Födoämnesallergi, framför allt laktosintolerans, kan orsaka kramper och gaser. Det finns ofta (men inte alltid) ett ärftligt problem med att spjälka mjölk. Om du misstänker att det är problemet kan du utesluta mjölk och mejeriprodukter (eller andra livsmedel som du misstänker är orsaken till problemet) i en vecka. Om symtomen försvinner, prova att introducera produkterna på nytt. Om symtomen återkommer när du introducerar mjölk bör du prata med din läkare om att justera ditt barns kost för att utesluta mjölk samtidigt som han eller hon får tillräckligt med kalcium.

Ovanliga orsaker till magsmärta

Halsfluss. Det kanske kommer som en överraskning att halsfluss inte alltid visar sig i halsont, utan i feber och magsmärtor. Ibland kan ett barn som tros ha blindtarmsinflammation faktiskt diagnosticeras med halsinfektion.

Urinvägsinfektioner och lunginflammation kan också orsaka magsmärtor. Barnläkare tar urinprov och röntgar bröstkorgen om de inte är övertygade om att magsmärtorna kommer från magen. Var uppmärksam på besvär på andra områden, även om det främsta problemet är magen.

Lita på dina instinkter

Om du tror att ditt barn är allvarligt sjukt ska du prata med din barnläkare, även om du inte kan peka på något specifikt.

Cookiemedgivande