Så här kommunicerar ditt barn med andra barn

Små barn fascineras av andra barn. Ditt barn kanske till och med ignorerar dig om det finns andra barn i närheten. Studier har visat att om man placerar 12 månader gammalt barn med ett 24 månader gammalt barn så möts de på mitten. Det äldre barnet anpassar sin lek till en nivå passande ett barn på 15 månader medan det yngre barnets förmåga stiger till denna nivå. På så sätt kan de enkelt leka bredvid varandra.

Leka och lära

Den här fascinationen av andra barn är förståelig med tanke på hur viktigt det är med jämnlikar i den här åldern. Även om barn vid 22 månaders ålder tenderar att leka vid sidan om andra barn i stället för att samspela direkt med dem, lär sig ditt barn mycket genom att imitera, iaktta och till och med bråka med andra barn. Organisera eller delta i en lekgrupp för att hjälpa ditt barn att få behövligt samspel. I den här åldern är en två timmar lång lekstund (inklusive ett mellanmål) det maximala i inlärningssyfte.

Cookiemedgivande