Lära småbarn att dela med sig

Jag känner en söt och härlig 3-åring som är mycket generös för sin ålder – om inte ett av de andra barnen i gruppen vill leka med leksaksköket. Hon kan slänga sig över leksaksköket med hela kroppen bara för att ingen annan ska kunna leka med det.

Varför gör hon så här? Beteendet visar just på att hon är en normal 3-åring. Det betyder inte nödvändigtvis att hon är självisk eller okänslig – hon har kanske inte kommit tillräckligt långt i utvecklingen för att kunna leva sig in i situationen när ett annat barn vill leka med hennes saker.

Här är några saker som kan göra det enklare:

1. Föregå med gott exempel. Se till att du själv föregår med gott exempel. Låt barnet se att du delar med dig till din partner, dina barn och andra. Se till att nämna dessa händelser för barnet så att hon förstår vad som sker.

2. Beröm gott uppförande. Uppmärksamma när barnet delar med sig av något till någon annan, oavsett om det är ett annat barn, en vuxen eller dig. Beröm barnet när hon eller han delar med sig på ett bra sätt. Det kommer att öka chanserna för att barnet fortsätter med samma beteende i framtiden.

3. Boka in många lekträffar. Lekträffar erbjuder utmärkta möjligheter att öva sig på sociala färdigheter i en miljö där föräldrarna kan övervaka och styra lite när det behövs.

4. Se till att det finns något för alla. De flesta problem när det kommer till att dela med sig uppstår när två barn vill använda samma leksak samtidigt. Ett enkelt sätt att undvika konflikt är att låta barnen leka med varsin likadan leksak ("Här får du fem klossar att bygga med och så får Sara också fem klossar").

5. Öva på att turas om. Under omkring 3- eller 4-årsåldern leker barnen ofta parallella lekar (separata lekar nära varandra, istället för att leka något ihop). Det innebär att du antagligen kommer att bli besviken om du försöker lösa en konflikt genom att försöka få två 2-åringar att leka med en leksak tillsammans.

6. Var förberedd. Vissa leksaker är helt enkelt för speciella för att dela med sig av, antingen för att de är nya eller för att barnet tycker om dem för mycket. Prata med barnet om detta innan lekträffen. Fråga barnet om det finns någon leksak som hon eller han inte vill dela med sin kompis. Om svaret är ja kan du lägga undan leksaken tills att lekträffen är över.

7. Var realistisk. Sätt upp mål för barnet, men se till att dina förväntningar är realistiska. Med lite tålamod, lite vältajmat stöd och massor av kärlek kommer det inte dröja länge innan barnet bygger upp de grundläggande sociala färdigheter som hon eller han kommer att behöva i livet.

Cookiemedgivande