Hur småbarn lär sig genom att leka

Barn lär av varandra

När barn leker med syskon och vänner lär de sig ständigt av varandra. När frågor, utmaningar och konflikter uppstår, löser de problemen.

När ditt barn leker i en grupp som består av barn i olika åldrar har de möjlighet att lära sig på två olika sätt: 1) genom att kopiera de äldre barnens beteende eller 2) genom att ”lära” de yngre barnen.

Learning by doing

Lärande är en aktiv process. Ju fler praktiska upplevelser ditt barn har, desto mer nyfiken och kapabel kommer hen bli.

  • Matlagning och hushållssysslor. Barn fascineras allt arbete som vuxna gör, så ge ditt barn sin egen lilla skål med pannkaksmet och köp en kvast i barnstorlek så att ditt barn kan hjälpa till på riktigt!

  • Utomhuslek. Att springa och klättra är viktigt för en hälsosam fysisk utveckling, och det är en chans för ditt barn att undersöka naturen.

  • Öppna lärandemöjligheter. Ditt barn kan uttrycka sina idéer, med hjälp av t.ex.: papper, penslar, vattenfärg pennor och kritor för att rita och skriva, sax, lim, tejp, vatten, sand, olika typer av modellera, kartonger och byggklossar för att bygga saker, eller kläder, hattar och annat rekvisita till att klä ut sig.

Barn lär av vuxna

Att du ger ditt barn en livslång villkorslös kärlek och stöd i det ditt barn väljer att göra är viktigt för att trivsel och utveckling. Er relation ger ditt en känsla av trygghet och positiv självkänsla som behövs för att kunna lära sig uppnå saker. Med ett emotionellt stöd på plats kan du hjälpa ditt barn att få ut så mycket som möjligt av leken och därmed också lärandet.

Hjälp ditt barn att vara en bra observatör

Barn lär sig av att aktivt studera världen runtomkring sig. Ta en promenad med din treåring och gå till en byggarbetsplats. Dela deras intresse för byggandet genom att stanna för att titta och utropa: ”Wow! Titta på de stora hjulen på den där grävmaskinen.”

Uppvisa positiva beteenden

Ett av de mest kraftfulla sätten som ditt barn lär sig på är genom att göra som du. Det sker helt naturligt och nästan omedvetet.

Om ditt barn till exempel ser dig läsa regelbundet kommer hen också vilja läsa, kanske att du läser högt för dem. Och läsning är något av det viktigaste du kan göra för ditt barn!

Använd positivt språk

Alla reagerar bättre på positiva ord än på negativa. Istället för att ge ett kommando eller förbjuda något (”Kasta inte bollen där!”) kan du ge ett förslag på vad ditt barn kan göra (”Där borta går det bra att kasta boll”).

Lek är barndomens arbete. Det är så ditt barn lär sig om världen och hur man kan komma överens med andra. När du stödjer ditt barn i den utmanande uppgiften kommer ditt barns arbete verkligen bli en barnlek.

Cookiemedgivande