Hur ditt barn interagerar med sina kamrater

Småbarn fascineras av andra barn. Faktum är att studier visat att, om du parar ihop en 12 månader gammal med en 24 månader gammal bebis, så möts de på mitten. Det äldre barnet kommer förmodligen gå tillbaka till den lek de lekte när de var 18 månader, det yngre barnets förmåga kommer hoppa några steg fram och bli 18 månader. På så sätt kan de utan svårigheter leka tillsammans.

Lek och lärande

Även om ett 22-månaders gammalt barn fortfarande har en tendens att leka parallellt vid sidan om andra barn, istället för att interagera direkt med varandra, kommer de lära sig mycket genom att imitera, titta på och till och med lösa problem med andra barn. Sådan anpassning hos barn är förståelig, med tanke på hur viktiga kamrater är i den här åldern.

Om du inte redan är en del av föräldragrupp eller lekgrupp, överväg att gå med i en för att hjälpa ditt barn utvecklas med hjälp av interaktion med andra barn – för din egen skull får du då se ditt lilla barn skaffa sig sina allra första vänner. Det behöver inte handla om hela dagar. I den här åldern är lekträffar på några timmar, inklusive ett mellanmål, allt ditt barn behöver och orkar ta in.

Cookiemedgivande