Bråkande barn: så hanterar du aggressivt beteende

Knuffande, ryckande och slag är normalt, i viss mån, när små barn träffas. Det är oftast inget att oroa sig över. Det blirfå skador och bråken glöms bort snabbt.

Hantera jämnårigas aggression Vissa småbarn och förskolebarn hamnar i bråk oftare som också eskalerar. För dessa barn kan aggression bli huvudinställningen när gäller att hantera nästanalla situationer. De är inga mobbare. De bråkar faktiskt ibland med barn som de aldrig skulle kunna vinna över som är mycket större och äldre än dem. Vad gäller vissa småbarn ochförskolebarn verkar det som att deras nervsystem inte låter dem kontrollera sina impulser på samma sätt som deras jämngamla kompisar. För vissa andra handlar det mer omlära sig och öva på sociala färdigheter.

När aggression fungerar Inom andra områden i deras liv belönas aggressiviteten ofta. Ett barn som går före i kön till rutschbanan kommer troligtvis att fååka mest. Ett barn som bråkar i förskolan kommer antagligen få mer uppmärksamhet från fröken. Från barnets perspektiv ärskillnaden mellan bestämdhet och aggression inte helt tydlig.

Se tecknen Det bästa sättet att hantera ett alltför aggressivt barn är att förhindra beteendena från början. Många av dessa barn visar ett tydligt mönster i sinabeteenden. De kan vara aggressiva endast hemma eller endast offentligt. Det är mer sannolikt att ett barn är aggressivt på eftermiddagen när han eller hon är trött ellerkänner sig frustrerad. Den här delen av mönstret kommer att hjälpa dig förbereda dig för att ingripa.

Det är också vanligt att aggressiva barn i den här åldern genomgår en rad beteenden innan de agerar med slag eller sparkar. Vissa biter ihoptänderna och stirrar. Andra vaggar fram och tillbaka.

Hjälpa ditt barn När du väl har hittat de vanligaste utlösningsfaktorerna eller tidpunkterna, och kan se de eskalerande beteendena är det enklast att ta bort barnet frånmiljön eller situationen som han eller hon befinner sig i. Bättre struktur verkar också hjälpa dessa barn. Med struktur kommer förutsägbarhet, vilket bidrar till att de känner sig lugna och i kontroll.Var försiktig så att barnet inte kan uppfatta dig som hårdhänt i de här situationerna. Det kommer troligen göra saken värre eftersom dudå uppvisar det beteende som du vill att barnet ska sluta med.

Flickor och pojkar Även om pojkars bråk vanligtvis uppmärksammas mer finns det såklart flickor som bråkar. Deras aggression kan ibland vara mer verbal, även i den här åldern. Den kan vara fysisk också, menkanske mindre uppenbar än pojkars slag och sparkar. Precis som pojkar behöver flickor hjälp att lära sig bättre sociala färdigheter.

Kan det vara depression? Kom ihåg att aggression ibland kan vara tecken på depression hos små barn. Om ditt barn verkar ovanligt aggressivt och intesvarar på dina försök att förändra saker och ting kan du prata med din vårdgivare om vad som pågår. Ju snabbare du skrider till verket, ju enklare kommer det att blibåde för dig och ditt barn.

Cookiemedgivande