Blyga barn: att övervinna blyghet

Varför är ett barn blygt? Hur kan du hjälpa ditt barn att komma över sin blyghet?

Orsaker till blyghet Forskarna har hittat två troliga förklaringar till blyghet hos barn.

  1. Biologisk orsak. Cirka ett av fem barn verkar ha en medfödd blyghet. Från det att de är väldigt små känner de här barnen sig obekväma tillsammans med nya människor eller i nya miljöer. Blyga barn är ofta väldigt kräsna när det gäller mat, och vill inte gärna testa nya smaker. Hälften av alla barn med det här beteendemönstret är fortfarande blyga när de har fyllt sex år. En fjärdedel av dem fortsätter att vara blyga resten av livet.

  2. Situationsbaserat. För den här typen av barn är blygheten en tillfällig reaktion på stress. En förälder blir sjuk, ni flyttar till eller barnet byter förskola. Det finns mycket som kan leda till blyghet. Blygheten försvinner oftast när den bakomliggande situationen är löst eller barnet känner sig tryggare igen.

Så kan du hjälpa ett blygt barn Blyga barn kan ta till ganska många knep som kan hjälpa dem till ökat självförtroende och ökad social förmåga. Här är några förslag:

  • Stötta ditt barn. Kom ihåg att ett blygt barn behöver ditt stöd. Du ska vara mjuk och uppmuntrande snarare än påstridig. Blyga barn kan lätt låta känslorna ta över hand.

  • Hon är inte ”bara blyg”. Säg aldrig saker som ”Han är bara lite blyg” när ditt barn beter sig på ett visst sätt. Du kan få honom att tro att hans beteende är konstant. Småbarn kan även tolka det som ett giltigt skäl till att smita ifrån sociala sammanhang där han/hon känner sig obekväm. Säg istället ”Han tycker att det är lite jobbigt att träffa nya människor, men jobbar på det.”

  • Retas aldrig. Reta aldrig ditt barn för blygheten. Detta kommer bara att göra ditt barn generat och förmodligen förvärra problemet.

  • Övning ger färdighet. Öva er på stressande situationer hemma. Små barn kan få för mycket av det goda när de måste anpassa sig till nya människor, miljöer och nya aktiviteter på en och samma gång. Om ditt barn inte tycker om att sjunga tillsammans med de andra barnen på förskolan, kan ni öva tillsammans hemma. Förmodligen kommer ditt barn snart att börja sjunga i skolan också.

  • Ett steg åt gången. Försök att inte överösa ditt barn med för mycket stimulans eller för många sociala aktiviteter. Blyga barn är ofta mer bekväma med att leka en och en framför att leka i grupp. Tvinga inte in ditt barn i stora gruppaktiviteter.

  • Ta täten. Uppmuntra ditt blyga barn att leka med barn som är ett till några år yngre ibland. Då får ditt barn vara den som bestämmer vilket hon oftast inte får uppleva med sina jämnåriga vänner. Det kan också ge ditt barn ett ökat självförtroende bland jämnåriga.

Blyghet är egentligen ingenting att oroa sig för som förälder, men om du uppmuntrar ditt barn i ett tidigt skede hjälper du ditt barn att bygga upp den sociala förmåga han eller hon behöver när det är dags att börja skolan.

Cookiemedgivande