Blyga barn: att övervinna blyghet

Alla som vet hur det är att vara blyg känner igen känslan av otrygghet. Men vad är det som orsakar blyghet? Och hur kan man hjälpa ett barn övervinna sina rädslor?

Orsaker till blyghet

Det finns enligt forskare två uppenbara anledningar till blyghet.

1. Biologiska

Cirka vart femte barn verkar födas med en biologiskt betingad benägenhet till att vara blyg. Från och med att de är småbarn – ibland till och med spädbarn – är barnen obekväma bland nya människor och i nya miljöer. Blyga barn tenderar att vara kräsna när det gäller mat och undviker gärna att pröva något nytt. De är också ofta ovilliga att ta sig an nya utmaningar. Hälften av alla småbarn som uppvisar det mönstret är fortfarande blyga när de är sex år gamla. En fjärdedel är fortfarande blyga som ungdomar och kommer troligtvis att förbli något blyga under resten av livet.

2. Situationsbundna

För vissa barn är blyghet en tillfällig reaktion på stress. En förälders sjukdom, en flytt till ett nytt hem eller en förändring i barnomsorgen kan inte bara föranleda blyghet hos småbarn utan även hos äldre barn. Blygheten försvinner vanligtvis allt eftersom barnet börjar känna sig mer bekväm med den underliggande situationen.

Hjälpa det blyga barnet

Blyga barn kan gynnas av en mängd olika saker som bidrar till att förbättra deras självförtroende och deras sociala kompetens. Du känner ditt barn bäst, men här är några förslag som kan ge inspiration:

  • Barnet är inte ”bara blygt” Försök att inte säga saker som ”Anna är bara lite blyg” när ditt barn uppför sig blygt, särskilt inte om ditt barn kan höra dig säga det. Det kan få ditt barn att tro att blyghet är ett personlighetsdrag, och inte ett tillfälligt tillstånd.

  • Öva Öva hemma på stressande sociala aktiviteter. För vissa barn är en kombination av nya människor, nya omgivningar och nya aktiviteter omtumlande. Om ditt barn till exempel inte känner sig bekväm med att sjunga tillsammans med andra barn på förskolan kan du hjälpa till genom att ni övar tillsammans hemma.

  • Små steg Försök att inte överösa ditt barn med sällskap och stimulans. Blyga barn föredrar ofta att leka med en vän i taget, istället för i grupp. Tvinga inte ditt barn till stora gruppaktiviteter om det kan undvikas.

  • Att visa vägen Uppmuntra ett blygt barn att leka med ett annat barn som är ett eller två år yngre. Det gör att det blyga barnet hamnar i en ovan ledarposition som hen sällan upplever med sina jämnåriga kamrater. Det kan också ge barn mer självförtroende om de leker med barn i sin egen ålder.

Även om blyghet vanligtvis inte är något att oroa sig över kommer det hjälpa ditt barn att bygga upp sina sociala färdigheter innan skolåldern.

Cookiemedgivande