Barn lär sig genom lek

Lek är förmodligen den allra viktigaste aktiviteten för små barn. Det är deras "arbete", deras huvudsysselsättning, och så de lär sig!

Hur lär sig barn?

Barn lär sig av varandra

När barn leker med syskon och vänner lär de sig av varandra. När frågor, utmaningar och konflikter uppstår klurar de ut hur de ska lösa problemen.

När ditt barn leker i en grupp med barn i olika åldrar har han eller hon möjligheten att lära sig på två olika sätt:

 1. Genom att härma de äldre barnens beteende

 2. Genom att "lära" de yngre eller mindre avancerade barnen

Barn lär genom att göra

Lärande är en aktiv process. Ju mer praktiska erfarenheter ditt barn får, desto mer nyfiken och kapabel blir han eller hon.

 • Matlagning och hushållssysslor:  Barn fascineras av arbetet som vuxna gör. Ge ditt barn en egen liten skål med pannkakssmet att vispa och köp en kvast i barnstorlek så att han eller hon kan hjälpa dig att sopa golvet!

 • Utomhuslek– att springa och klättra – är avgörande för en sund fysisk utveckling och en chans för ditt barn att undersöka naturen.

 • Förutsättningslöst lärande låter ditt barn uttrycka sina idéer, som:

  • Papper, pennor, kritor, sax, lim och tejp för att rita, skriva och konstruera

  • Kartonger och andra vanliga föremål

  • Målarfärg och vattenfärg

  • Vatten, sand, modellera och lera för sensoriska upplevelser

  • Byggklossar

  • Kläder, hattar och rekvisita att klä ut sig med

Barn lär av vuxna i sitt liv

Din livslånga ovillkorliga kärlek och stöd för ditt barn är avgörande för att ditt barn ska växa och utvecklas.

Er relation ger den trygghet och positiva självkänsla som ditt barn behöver för att prestera och lära sig. Med känslomässigt stöd kan du hjälpa ditt barn att få ut det mesta ur lek (och på så sätt lära sig) genom att följa de här förslagen:

Hjälp ditt barn att vara en bra observatör.

Barn lär sig genom att aktivt studera världen omkring sig.

 • Ta en promenad med ditt 3-åriga barn och gå till en byggarbetsplats. Dela ditt barns intresse för det som händer där genom att stanna för att se på och säga "Wow! Kolla hur stora hjul den där tippvagnen har."

Visa positiva beteenden.

Ett av de mest kraftfulla sätten ditt barn lär sig är genom att göra som du.  Den här processen sker naturligt och praktiskt taget omedvetet.

Till exempel, när ditt barn ser dig läsa regelbundet så kommer han eller hon också att vilja läsa och få sagor lästa för sig. Läsning är något av det viktigaste som du kan göra med ditt barn!

Använd ett positivt språk.

Alla reagerar bättre på positiva ord än negativa. I stället för att ge ditt barn ett kommando eller förbjuda något ("Kasta inte bollen dit bort!") ger du honom eller henne ett förslag ("Där är en bra plats att kasta bollen").

Lek är barndomens arbete. Det är så ditt barn lär sig om världen och hur man passar in i den. När du stöttar ditt barn i det här utmanande arbetet blir det verkligen en barnlek för honom eller henne.

Cookiemedgivande