3-åringens beteenden och utveckling

3-åringar är fascinerande varelser. Deras fantasi, föreställningsförmåga och vilja ta kontroll över sina egna liv gör dem mycket speciella.

Låtsaslekar

Låtsaslekar är en del av livet nu och varje sak, person och händelse kan förvandlas till något annat.

Din 3-åring hittar på små historier för att förklara händelser och har upptäckt ordets makt för att få saker och ting att hända.

Låtsatskompisar som tar order är ett normalt och hälsosamt inslag i vardagslivet. Lägg inte för mycket vikt på låtsaskompisar eftersom de både antingen lätt försvinner eller övergår till att ta för mycket plats om de får för mycket uppmärksamhet.

Din 3-åring kan inte ljuga ännu men kan rekonstruera verkligheten på ett sådant sätt att det passar överens med hur han/hon vill att saker ska vara. Barnet tror att orden kan skapa en föredragen verklighet och att verkligheten kan förnekas.

Lek med andra

Lek i denna ålder skall vara mycket interaktiv och fylld av samarbete. Ge dig 3-åring möjlighet att leka med andra barn och lösa konflikter med dem – det är kanske en av de viktigaste delarna i uppfostran under denna period.

Rutiner

3-åringar är beroende av förutsägbarhet – det är ett sätt för dem att förstå och kontrollera sin värld. Om två dagar inte ser likadant ut kommer du antagligen att få ett irriterat, gnälligt barn. Genom att spika en rad olika händelser som alltid sker samma tid under dagen kommer barnet att veta vad som händer härnäst och får därmed en känsla av kontroll.

3-åringar inför ritualer för att ha en känsla av att de har sina liv under kontroll. Respektera dessa ritualer, såvida de inte allvarligt stör vardagslivet.

Underbara ord

Det är underbart att lyssna när en 3-åring talar. Det fantastiska berättandet grundar sig på erfarenheter och fantasier med inslag av fakta och massor av kommentarer och iakttagelser. Ett barn i denna ålder hindras inte av outvecklad vokabulär, vilket resulterar i att ord som inte betyder något får dig att se världen på ett nytt sätt. Fontäner blir "argt vatten" och en jeep kan bli en "boxbil". Njut av dessa "misstag" – barnets vokabulär kommer snart att utvecklas och de påhittade orden kommer att bli färre.

Tillrättavisa din 3-åring

Tillrättavisning handlar om att lära barnet om att hyss har konsekvenser.

Om din 3-åring hittar på hyss – hantera problemet direkt. Vänta inte. Du kanske kommer ihåg att tillrättavisa barnet senare – men barnet har antagligen redan glömt.

Vikigaste av allt är att njuta av denna korta tid och att beundra barnet för dess hårda arbete med att försöka förstå världen.

Cookiemedgivande