2,5-åring: Vad är på väg?

En 2,5-åring är förtjusande, ofta rolig och kul att vara med. Fantasin växer, kopplingen mellan ord och föremål utvecklas fort och utbrott är vanligare.

Språk

Ditt barn upptäcker ordens kraft och har, på grund av glädjen av att dela med sig och prata, börjat kommentera saker i sin omgivning. Hjälp dem när de fastnar på ord och kämpar med uttalet. Ditt barn kan i den här åldern bilda meningar som är två eller tre ord långa och kan följa uppmaningar i två steg. Läsning, inklusive förmågan att kunna koppla samman ord med föremål och aktiviteter, är roligt och ganska kritiskt i den här åldern.

Fantasi

Fantasin växer – böcker, berättelser och lekar, när man låtsas vara någon annan, blir mer lockande för ditt barn. Barn i denna ålder intar roller och spelar upp scener istället för att imitera enkla handlingar med leksaker. Språnget i fantasin innebär att nya rädslor, bekymmer och orosmoment kan börja dyka upp.

Drömmar och mardrömmar

Drömmar och mardrömmar är ett bevis på det hårda arbete som ditt barn lägger ner för att ordna sin spännande värld. Ditt barn kommer sannolikt vara lite mer tveksamt i nya situationer än för några månader sedan, men de kommer också vara mer intresserade av att testa sina interaktiva färdigheter med nya människor när ditt barn känner sig mer bekväm.

Ordning

Ditt barn kommer vilja ha ordning på sina saker. Det blir enklare att plocka undan efter de har lekt, förutsatt att du delat upp instruktionen i hanterbara beståndsdelar: ”Plocka upp alla bitar” eller ”plockaupp bilarna”. I den här åldern är beröm en stark motivation till ett fortsatt gott beteende.

Praktiska händer

Ditt barns finmotoriska färdigheter kommer överraska dig. De kommer kunna öppna, ta isär och sätta ihop fler saker än du kanske trodde var möjligt. Kritor, redskap och kammar är några verktyg som hen kommer försöka använda på rätt sätt.

Bestämdhet

Att stoppa en aktivitet kan vara en smärtsam upplevelse för ditt barn. Barn måste på förhand få reda på en kommande övergång och få hjälp med att växla tempo. Raseriutbrott vid övergångar är nu vanligt förekommande och signalerar hur mycket ditt barn egentligen vill vara en egen, självständig person. Men även om raseriutbrotten kan vara mer dramatiska än för sex månader sedan kan de också bli färre till antalet. Om du är konsekvent så kommer du märka att ditt barn kommer komma springande för att få en stor kram direkt efter en sådan ”storm”.

Cookiemedgivande