Sängvätare och urinvägsinfektion hos barn

Om du är uppmärksam på urinvägsbesvär kan du se till barnet snabbt får den vård han eller hon behöver. De flesta urinvägsbesvär är enkla att botaom man upptäcker dem tidigt.

Sängvätning Även efter att ditt förskolebarn har lärt sig att gå på toaletten och håller sig torrt hela dagen (vanligtvis mellan åldrarna 2 och 4) kan det hända att han eller hon väter ner i sängen då ochdå. Det är fullt normalt upp till 6 eller 7-årsåldern. Det är fortfarande normalt att kissa i sängen i den här åldern, men det kan vara jobbigt för barnet och göra att han eller hon intevill sova över hos en kompis.

Man ska aldrig straffa ett barn som har kissat i sängen. Det är inte avsiktligt och barnet kan inte rå för det.

Hur vet man om det är en infektion? Följande tecken kan tyda på en infektion:

  • Om barnet plötsligt måste kissa oftare (var femte minut eller så) men kissar mycket lite varje gång.

  • Om denna kissfrekvens åtföljs av smärta, feber eller dålig lukt.

  • Om ditt barn har smärta i magen eller oförklarlig feber

Rådfråga din barnläkare som kan kontrollera om det är en infektion genom en urinanalys.

Flickor får fler infektioner Detta beror på att öppningen till urinröret, röret som leder från urinblåsan och ut, är kort och nära ändtarmsöppningen. Bakterier kan enkelt ta sig in tillblåsan. Det finns några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att minimera risken för unrinvägsinfektion.

  • Torka din dotter från framsidan till baksidan och lär henne att göra likadant.

  • Förvara våtservetter nära till hands i badrummet så att de kan användas efter att barnet har bajsat.

  • Undvik bubbelbad, som gör att bakterier kan ta sig in och irritera blåsan och förbereda vägen för en infektion.

  • Se till att barnet dricker mycket vatten eller annan vätska ofta. Flickor bör kissa varannan till var fjärde timma under dagen och deras urin ska vara mycket ljust (nästan klart) om de får i sig tillräckligt med vätska.

När ska man bli orolig Rådgör med din barnläkare om ditt barn som sällan eller aldrig kissar i sängen börjar göra det ofta. Det kan vara ett tecken på en urinvägsinfektion, eller ocksåkan det vara ett tecken på diabetes, njursjukdom eller förstoppning. Samma sak gäller om ett barn som har hållit sig torrt under dagarna plötsligt börjar kissa ner sig under dagen. Dåfinns ofta en fysisk orsak. Förändringar kräver utredning och kanske en läkarkontroll.

Flödet Kontrollera ditt barns urinflöde, särskilt om du har en pojke. Ett starkt jämnt flöde som går i en båge bort från kroppen är normalt för små pojkar. Ett svagt, droppandeflöde, urin som släpps ut kontinuerligt så att underkläder och blöjor alltid är fuktiga kan vara tecken på abnormitet i urinvägarna.Om ett barn måste anstränga sig för att kissa eller har svårt att starta bör du berätta det för din barnläkare, det kan tyda på problem med urinvägarna.

Färg och lukt Om barnets urin är rosa eller kolafärgat eller mycket mörkt eller luktar konstigt bör du uppmärksamma barnläkaren om det omgående. Orsakenkan vara problem med njurarna eller levern och det kräver omedelbar utredning. Med tidig behandling kan man undvika skador på njurarna.

Även om de flesta urinvägsproblem har en enkel behandling är det viktigt att tidigt se tecknen så att problemen kan åtgärdas.

Cookiemedgivande