Problem med potträningen?

Stöter du på hinder i pott- eller toaletträningen? Kom ihåg: Rom byggdes inte på en dag. Att lära sig att gå på pottan är en komplex process för ditt barn.

Barnet måste:

  • Lära sig en rad nya beteenden

  • Lära sig en rad nya steg

  • Bestämma sig om det är värt att ge upp kontrollen för att göra dig glad

Vara säker på att han/hon är redo

Motstå frestelsen att jämföra sig själv med andra barn – alla barn är olika. Processen är mer sammanlänkad med temperamensrelaterade och neurologiska faktorer än med barnets faktiska ålder. Om potträningen har nått en återvändsgränd och varje steg verkar vara ett hopplöst tvångskalas är det dags att börja titta på signalerna som visar att barnet faktiskt är redo.

Cookiemedgivande