En ny bebis på ingång: förbered syskonen

Det första ordet som dyker upp när man tänker på syskonrelationer är ofta "rivalitet". Det är kanske inte såkonstigt; syskon kan börja tävla om föräldrarnas uppmärksamhet.

I egenskap av förälder kan du försöka skapa relationer som är kärleksfulla, stöttande och samarbetsinriktade istället för att vara fyllda av rivalitet och konkurrens. Så här förbereder du din barn inför ankomsten av ett nytt syskon.

Berätta för ditt barn innan du berättar för grannen.Det är bäst för ditt barn att höra nyheten om den nya bebisen direkt från dig. Det är bäst att berätta om nyheten strax innandu berättar för dina vänner. Då är det ingen risk att barnet råkar försäga sig innan du är redo att berätta för andra vuxna.

Spendera tid med det större barnet.Det är viktigt att fira det förstfödda barnets alla utvecklingssteg, även om du inte var beredd på ett andra barn: Steget från flaska tillfast föda, från blöjor till underbyxor – alla dessa milstolpar visar att ditt barn växer upp. När barn växer är det viktigt att visa dem hur stolt du äröver dem när de växer upp till "stora pojkar" eller "stora flickor". Detta kan också hjälpa det större barnet att se sig själv som en storebror eller storasyster.

Tajma övergångarna.I vissa fall vill du kanske tajma de olika utvecklingsstegen hos dina barn. Det kan t.ex. handla om att du vill flytta ditt äldre barn till ett nytt sovrum och bebisentill det "gamla" barnrummet samtidigt så att ditt förstfödda barn inte känner sig ersatt. Om tajmingen fungerar är det ett jättebra tillfälle att visadin stolthet över båda barnens utveckling.

Låt syskonet hjälpa till.Du vet redan att ett barn kräver mycket arbete och uppmärksamhet och det finns många sätt för storebror eller lillebror att att hjälpa till. Ditt förstfödda barn kan prata medeller sjunga för bebisen, hjälpa till med flaskor eller blöjbyten och så vidare. När du låter ditt förstfödda barn hjälpa till skickar du ut följandeviktiga signaler: att du litar på barnet och att det får ta hand om en aktiv roll, att en del av att vara storebror innebär att ta hand om ett yngre syskon och attdet handlar om ett samarbete som familj.

Försäkran.Ett vanligt orosmoment bland förstfödda är att den nya bebisen kommer att ta deras plats i ditt hjärta. Då och då (både innan och efter bebisens ankomst)ska du passa på att tala om för (och visa) att du fortfarande älskar ditt förstfödda barn precis som tidigare.

Samarbeta med andra vuxna.Förutom att försäkra din förstfödda om att kärleken inte förändrats, bör du hålla ögonen öppna efter att andra vuxna av misstag underminerar dina ansträngningar. Be dem att inte kommentera eller skämta omatt den nya bebisen kommer att ersätta det förstfödda barnet eller att du inte kommer att ha tid för det äldre barnet.

Cookiemedgivande