Spel och lek för barn: Lekar och olika typer av spel för barn

Lek är barnens jobb. Leken är som ett laboratorium där barn lär sig hur världen fungerar, vilka de är, vilka de kan bli, och vad de kan ochinte kan göra.

Lekarna skiljer sig både i typ och effekt. Var uppmärksam på de olika lekar som barnet gör och se hurhon eller han tar sig an världen.

Symbolisk lek För en bebis eller ett småbarn är en kloss bara en kloss. Om barnet är mer över 1 kan hon eller han lägga dem på hög och få dem att rasa. Men när barnet är omkring 2 årkan hon eller han använda klossarna till så mycket mer. I barnets ögon kan de bli ett hus, en bil eller vad som helst.

Leksaker blir symboler för andra objekt.Ditt barn kommer kanske att försöka mata en docka som om det vore en annan bebis. Om du tittar noggrant kanske du kan se att barnet håller dockan eller nallen på samma sättsom du håller henne eller honom.

Denna typ av symboliska representation visar hur sofistikerad barnets hjärna håller på att bli. Det gör att barnet kan förbereda sig inför potentielltskrämmande händelser. Till exempel kan en smart barnläkare som behöver titta i barnets öron först titta i dockan eller nallens öronom barnet tog med den till undersökningen. Det gör att barnet vet vad hon eller han har att förvänta sig och det bidrar till minska ångest.

Parallell lek Småbarn behöver lekkamrater fast de leker med dem på ett annat sätt än äldre barn.Om du placerar två 18-månadersbarn med liknande leksaker nära varann i samma rum, så kommer du märka att de inte ger varandra så mycket uppmärksamhet.

Men om du tittar lite noggrannare kommer du se att om det ena barnet plockar upp en leksak kommer den andra troligen att göra samma sak. Om det första barnet tittar på leksaken och säger,"Nej" (ett favoritord bland småbarn) är det troligt att det andra barnet säger "Nej" också. Om småbarnen är tillräckligt gamla för att ha mer avancerade verbalafärdigheter kan det låta som att de har en nonsenskonversation. "Valp åker bil." "Det är en stor lastbil!" "Är valp hungrig?""Min lastbil. Brum, brum!"

Detta är ett exempel på parallell lek.Till skillnad från äldre barn som interagerar och kommunicerar direkt med varann leker småbarn parallellt. Även om det verkar som att de leker oberoende av varann har barn i den häråldern koll på varandras beteenden.Parallell lek är ofta ett första steg i att lägga grunden för starka sociala relationer utanför familjen. Parallella lekkamrater är barnets första kompisar.

Fantasilek

För små barn är gränsen mellan fantasi och verklighet härligt otydlig. Ett äldre småbarn eller ett förskolebarn kan bekämpa drakar eller flyga till månen,utan att lämna sitt rum. Om du vill bygga ett fort åt ett barn i den här åldern behöver du bara två stolar och en filt att lägga över dem.Låtsaslek har många syften och tänjer på gränserna för lek. Det låter barnet utforska nya idéer och uppleva livet från ett annatperspektiv.

Runt 3-årsåldernbörjar låtsaslekarna ofta utökas till att innefatta låtsaskompisar. Låtsaskompisarna gör ofta saker som barnet självt inte kan eller vågar.En låtsaskompis kan vara mycket krävande eller prata ohyfsat med vuxna eller äldre barn. Han eller hon kan ha magiska krafter eller vara mycket stark eller smart. Detta ärett annat sätt för barnet att upptäcka livet från ett annat perspektiv och leka med begreppet makt. Det kan även vara ett sätt att lägga över skulden på någon annannär barnet t.ex. spiller juice på mattan.

Det kan verka oroande när en låtsaskompis dyker upp, men det är fullt normalt. Det borde faktiskt istället vara glädjande.Forskning som utförts av Dr Jerome Singer vid Yale University visar att förskolebarn som har haft låtsaskompisar även verkar ha livligare fantasi och störrevokabulär än jämnåriga barn som inte har haft det. Dessutom var de allmänt gladare och kom bättre överens med sina klasskamrater. Ett intressant faktum är att en hel del av barnenaldrig berättade för sina föräldrar om sina låtsaskompisar.

Samverkande lek Förskolebarn utvecklar sin lek från parallell till samverkande. I det här stadiet lär sig barnetviktiga nya sociala färdigheter som t.ex. att dela med sig, att turas om, följa regler och förhandla. Det är mycket svåra beteenden att lära sig för ettbarn.I den här åldern tror de nämligen att de är jordens mittpunkt.

Dela med sig.

  • När ett förskolebarn vill ha någonting är tanken på att ge det till någon annan nästan outhärdlig.

  • Det här med att dela med sig görs ännu svårare genom att vi använder begreppet dela med sig på ett förvirrande sätt. (Om vi ber barnet att dela med sig av sina leksaker får han eller hon dem tillbaka efter en kort stund, men om vi ber barnet att dela med sig av sina kakor får han eller hon aldrig se dem igen.)

  • Förskolebarn har lättare att dela med sig om de redan har övat, genom att leka lekar där de ger någonting till föräldern och sedan får tillbaka det igen.

Turas om.

  • Ett förskolebarns begär och önskningar är akuta och omedelbara. När barnet vill ha något är det NU det gäller.

  • Att turas om kräver att barnet måste fördröja tillfredsställelsen och leva sig in i hur det är att vara de andra barnen som leker.

  • Empatin som barnet redan lärt sig hemma och under parallella lekar kommer att vara till hjälp.

Följa regler.

  • Alla barn vill vinna de spel de spelar. De flesta gör allt för att vinna även om det innebär att fuska lite.

  • Föräldrarna kanske låter dem göra det, men deras jämnåriga kompisar kommer inte att göra det. Detta leder till betydelsefulla (och jobbiga) lärdomar om vikten av att följa regler.

Förhandling.

  • Vem ska börja? Hur bestämmer man vilken lek som ska lekas? Vem ska vara grevinna och vem ska vara betjänt?

  • Samverkande lek kräver att barnet ger och tar och kompromissar med det som han eller hon vill, vilket är svårt att acceptera när man är universums mittpunkt.

När ditt barn har lärt sig att förhandla, dela med sig, turas om och följa regler kommer hon eller han vara på god väg att kunna hantera situationer på skolgården,lektionerna på universitetet och i företagets styrelserum.

Så håll koll på barnet under leken. Du kommer att få stor inblick, inte bara i den sociala utvecklingen, utan i barnets tänkande förmågor. Till råga på alltär det också mycket roligt.

Cookiemedgivande