Fingerlekar för förskolebarn

Här följer några tips på roliga och enkla lekar som du och ditt barn kan leka med hjälp av barnramsor.

Lek 1: "Den här lilla grisen går till torget"

Den här lilla grisen går till torget. (Rör en tå i taget, börja med stortån)

Den här lilla grisen stannar hemma.

Den här lilla grisen får sylt och kaka.

Den här lilla grisen får också smaka.

Och den här lilla grisen säger

ouiii ouiii OUIII! (Låt fingrarna kila uppför barnets ben och kittla lätt)

Använd den här klassiska barnramsan när du byter blöja på ditt barn. Rör varje tå, börja med stortån och fortsätt sedan med de andra. Närdu kommer till "ouii ouii OUII!" kittlar du ditt barn så att det skriker av förtjusning.

Lek 2: "Myran"

Ett o två o tre o fyra, uppför benet kryper en myra.

(Kryp med fingrarna på barnets ben)

Fem o sex o sju... Myran kittlas nuuu!

(Kittla på benet)

Ditt lilla barn lär älska den överraskande kittlingen på slutet. Börja med att krypa med fingrarna på barnets benoch säg "Ett o två o tre o fyra, uppför benet kryper en myra." Fortsätt sedan med "Fem o sex o sju... Myran kittlas nuuu!" och kittla ditt barn.

Lek 3: "Gubben i lådan"

Gubben i lådan. (Håll för ögonen)

Vad har du för dig, sover du?

Gubben i lådan, kom fram!

Tjohej! (Kasta upp armarna)

Barn älskar den här glada tittutleken. Visa ditt barn hur han eller hon håller för ögonen och säg sedan de första raderna med låg stämma för att angetonen. Vänta lite för spännings skull, kasta sedan upp armarna och ropa "Tjohej!". Ditt barn lär älska att vänta tystför att sedan dyka upp som gubben i lådan!

Lek 4: "Ro, ro, ro din båt"

Ro, ro, ro din båt sakta ner för ström.

(Gunga fram och tillbaka)

La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la

allt är blott en dröm.

Ditt barn lär älska att göra så mycket som möjligt med dig, inklusive ro en båt. Sitt ner på golvet med ditt barn i knät och ansiktet mot dig. Setill att barnets hals och huvud har stöd. Håll barnets händer i dina och gunga fram och tillbaka i takt med sången. Variera tempot för en snabb ellerlångsam båttur. Dra fördel av den enkla rytmen och byt ut texten mot dina egna ord ("rör, rör, rör din mun" eller "gå, gå, gå en tur"). Det lär slutamed att ni båda skrattar.

Lek 5: "Per Olsson hade en bonnagård" Per Olsson han hade en bonnagård,

ian, lian, lej!

Och på den gården fanns en ko,

ian, lian, lej!

Med ett mu-mu här

och ett mu-mu där.

Här ett mu, där ett mu.

Överallt ett mu-mu.

Per Olsson han hade en bonnagård,

ian, lian, lej!

Fortsätt sedan med valfria djur, som anka ("kvack, kvack"), hund ("voff, voff"), katt ("mjau, mjau"), får ("bää, bää") och gris("nöff, nöff").

Den här sången är så engagerande att ditt barn kan uppleva det som om han eller hon faktiskt sjunger själv. Ljuden är roliga att göra och orden hjälper ditt barn att lära signamnen på många djur. Sjung den på väg till djurparken eller en bondgård och gör sedan ljuden när ni ser djuren. Ditt barn lär älska att alltkänns så bekant.

Lek 6: "Klumpe Dumpe"

Klumpe Dumpe satt på sned.

Klumpe Dumpe trillade ner. (Tippa ditt barn lätt bakåt)

Alla kungens hästar och alla kungens män

kan inte laga Klumpe Dumpe igen.

Lek 7: "Prästens lilla kråka"

Prästens lilla kråka skulle ut och åka.

Ingen hade han som körde.

Än slank han hit... och än slank han dit...

och än slank han ner i diket! (Tippa ditt barn åt sidan)

Det finns inget roligare än en actionfylld lek när barnet får studsa i ditt knä. Sätt ditt barn i knät med ansiktet mot dig. Håll barnet under armarna, lyft på hälarna ochbörja studsa. Den här leken passar äldre barn bättre, då deras halsmuskler är starka nog att stöda deras huvud.

Lära och växa Genom att lyssna på musik utvecklar ditt barn förmågan till auditiv diskriminering, vilket är nödvändigt för språkutveckling och senare för läsning. Genom att sjungahjälper du ditt barn att identifiera och reagera på ljud, tonarter och språkmönster. Du hjälper också till att utveckla ett starktkänslomässigt och socialt band till ditt barn.

Fingerlekar, fartfyllda rim och enkla repetitiva sånger är viktiga för ett barns språkutveckling och minne, då barnet lär sig att förvänta, förutseoch koppla ord och meningar till handlingar.

Cookiemedgivande