Symptom och behandling vid bröstkörtelinflammation

En bröstkörtelinflammation kan ha orsakats av att en ansamling mjölk blockerat mjölkgången. Orsaken till rodnaden, ömhet och svullnaden som uppstår i samband med en bröstkörtelinflammation är samma som vid en infektion, nämligen genom att kroppen skickar mer blod till det drabbade området. Vid bröstkörtelinflammation kan en hård klump bildas och ditt bröst kännas ömt. Om den igentäppta mjölkgången inte rensas kan en inflammation uppstå.

Symptom på bröstkörtelinflammation

Symptomen på en bröstkörtelinflammation uppträder ofta plötsligt och påverkar vanligtvis bara ett bröst. Symptomen kan vara:

 • en kilformad klump eller hård fläck på ett av dina bröst

 • ett rött, svullet område på bröstet som kan göra ont

 • bröstet känns varmt vid beröring

 • en brännande smärta, konstant eller tillfällig, uppstår när du ammar

 • influensaliknande symptom som feber, frossa, huvudvärk och trötthet.

Vad orsakar bröstkörtelinflammation

Det är störst risk för att en bröstkörtelinflammation uppstår om dina bröst inte tömts helt under amning. Mjölk kan samla sig och fastna i mjölkgångarna.

En bröstkörtelinflammation kan härledas tillbaka till bakteriella infektioner, eller till följd av en infektion som börjat med en blockerad mjölkgång. Här är några saker som kan öka risken för att utveckla en bröstkörtelinflammation:

 • Missad eller lågfrekvent amning. Om du hoppar över att amma eller ammar mer oregelbundet kanske det hända att dina bröst inte töms helt och hållet. Det kan leda till större risk för att en mjölkgång blockeras, vilket i sin tur kan leda till en bröstkörtelinfektion.

 • Att man föredrar ett bröst framför det andra. Om du matar ditt barn mer från ett bröst än det från ett annattöms inte det bröst som inte används lika ofta vilket ökar risken för en blockering av mjölkgången.

 • Åtsittande kläder eller tryck på dina bröst.Att bära åtsittande bh eller trycka på bröstet när du ammar (t.ex. genom att trycka på det med ett finger) kan begränsa mjölkflödet.

 • En sprucken, skadad bröstvårta. Spruckna eller ömma bröstvårtor kan göra dig mer mottaglig för en bakteriell infektion i bröstet. Eksem kan också öka risken för infektion.

Behandling vid bröstkörtelinflammation

Den goda nyheten, även om en bröstkörtelinflammation kan vara obehaglig och smärtsam, är att den vanligtvis är lätt att behandla och försvinner snart, särskilt om du märker av den tidigt.

Om bröstkörtelinfektionen inte försvinner inom 24 timmar med de metoder du använt hemma, och som finns beskrivet nedan, kan din läkare, om du fortfarande ammar, skriva ut antibiotika som är säkert att ta under tiden du ammar ditt barn.

Metoder för att lindra symptom vid bröstkörtelinflammation

Om du börjar uppleva tidiga tecken på bröstkörtelinflammation kan du pröva några självhjälpsmetoder för att lindra obehaget:

 • Fortsätt amma eller få ut din mjölk, minska inte antalet matningar eller dess längd. Det kan leda till att mjölkproduktionen sjunker, vilket kan förlänga återhämtningen.

 • Drick mycket vätska och vila så mycket du kan.

 • Töm varje bröst på mjölk vid varje matning. Att börja amma med det senaste bröstet först gör det lättare för dig att tömma dem helt om ditt barn började känna sig mätt innan.

 • Lägg våt eller torr värme på området precis innan du ammar eller pumpar, eller helt enkelt för att bara lindra smärtan.

 • Massera försiktigt området på ditt bröst, om det inte gör för ont.

 • Gå utan bh och ha löst sittande kläder för att minska trycket mot dina bröst.

När man ska söka hjälp

Om du har prövat de självhjälpsmetoder som nämnts ovan och symptomen förvärrats eller inte försvunnit inom 24 timmar, kontakta din läkare. Om infektionen inte behandlas i tid kan den utvecklas till en smärtsam böld i bröstet som kan kräva sjukhusbehandling.

Att amma eller pumpa med en bröstkörtelinflammation kan vara svårt och frustrerande. Försök ha tålamod och vara snäll mot dig själv.

Tänk på att fortsatt amning påskyndar återhämtningen och förhindrar infektionen från att bli värre. Så länge du känner igen de tidiga tecknen på en bröstkörtelinflammation är du snart tillbaka igen på rätt spår!

Cookiemedgivande