Host, host! Lunginflammation och småbarn

Det är naturligt att oroa sig om din småtting har lunginflammation. Som tur var kommer ditt barn, med rätt behandling, garanterat bli helt återställt. Läs vidare för att lära dig allt om olika typerna av lunginflammation, dess symptom, vilka behandlingsalternativ som står till förfogande och hur du kan hjälpa till att förhindra ditt barn från att få lunginflammation från första början.

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en bröstinfektion som kan göra det svårt eller obehagligt för ditt barn att andas. Den inflammerar vävnaden i en eller båda lungorna – det gör det svårare för lungorna att syresätta blodet.

Symptom på lunginflammation hos spädbarn

För att ditt barn ska få diagnosen lunginflammation så tidigt som möjligt och kunna behandlas utan dröjsmål är det viktigt att känna igen tecken och symptom. Om du misstänker att ditt barn fått lunginflammation, kontakta omedelbart professionell hjälp om:

 • hosta, särskilt i kombination med något av de andra symptomen som beskrivs nedan

 • snabb eller ansträngd andning

 • feber 

 • svettning, skakning 

 • blekhet

 • väsande andning

 • aptitlöshet

 • brist på energi, slapphet

 • blå eller grå läppar eller naglar.

Orsaker till lunginflammation hos spädbarn

De två vanligaste typerna av lunginflammation hos spädbarn är virusutlöst lunginflammation och bakteriell lunginflammation, i mycket sällsynta fall kan en svampinfektion vara utlösande, ibland en kombination av olika bakterier. 

Behandling av lunginflammation hos ditt barn

Olika typer av lunginflammation kräver olika behandlingar – det är viktigt att diagnostisera lunginflammation så snart som möjligt. I vissa fall kan lunginflammation ofta behandlas hemma, enligt läkarrekommendationer. Vissa barn kan dock behöva sjukhusbehandling. 

Håll ett öga på hur ditt barns mår och fortsätt kontrollera om du märker tecken på att infektionen håller på att bli värre. 

När du bör göra återbesök hos läkaren

Varningstecken på att lunginflammationen håller på att bli värre kan vara:

 • en feber som varar mer än i några dagar, även med antibiotikabehandling

 • andningssvårigheter, eller om ditt barn verkar få ont vid andning

 • tecken på infektion i andra delar av kroppen, såsom stel nacke, röda eller svullna leder eller kräkningar.

Hur länge varar en lunginflammation?

Tiden ditt barn behöver för att må bättre kan bero på en mängd olika saker, vilken slags lunginflammation och hur allvarlig infektionen är. Bakteriell lunginflammation kan bli bra efter en till två veckor vård, även om just hostan kan dröja sig kvar ytterligare någon vecka; virusutlöst lunginflammation kan hålla i sig längre.

Är lunginflammation smittsamt?

Även om lunginflammation i regel inte är särskilt smittsam kan de virus och bakterier som ligger bakom spridas från person till person. Vissa infektioner kan orsaka lunginflammation – som influensa – och smitta via hosta och nysningar.

Hur man kan förhindra lunginflammation hos sitt barn?

Du kan inte helt förhindra att ditt barn får lunginflammation, men det finns många saker du kan göra för att minska risken:

 • Se till att ditt barn får pneumokockvaccin. Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes nationellt i Sverige 2009. Pneumokocker är

  en vanlig orsak till bakteriell lunginflammation. Beroende på vaccin rekommenderas det att ditt barn får två till tre doser av pneumokockvaccinet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om du har frågor om vaccinet.

 • Kontrollera att ditt barn har vaccinerats mot barnsjukdomar med hög risk. Många sjukdomar som kan orsaka virusutlös lunginflammation vaccineras man redan rutinmässigt mot. Det inkluderar olika typer av influensa, mässling och kikhosta. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om ditt barns vaccinationsschema.

Cookiemedgivande