Hantera feber hos nyfödda och bebisar

~ Feber innebär att ditt barns kropp bekämpar en infektion. Feber i sig självt betyder inte att barnet är allvarligt sjukt. Låg till halvhög feber är en del av~ kroppens försvarsmekanism mot vanliga, mindre allvarliga barnsjukdomar.~

~

~ Spädbarn med feber~

~

~ Om ett spädbarn har feber måste det tas på allvar. Man bör alltid kontakta en vårdcentral eller jourmottagning om barnet är yngre än tre månader och har feber över 38 grader. Det är inte lämpligt att använda en~ örontermometer i den här åldern.~

~

~ Information till vårdgivaren ~

~

~ Berätta om barnet äter bra, är lättväckt, alert eller visar andra tecken på sjukdom eller inte. Berätta om barnet har blivit~ exponerat för sjukdom under den senaste veckan eller två och om han eller hon har några kroniska hälsoproblem.~

~

~ Äldre bebis eller småbarn med feber~

~

~ Generellt gäller att feber över 39 ºC visar tecken på en allvarligare sjukdom än en feber under 39 ºC, men hur barnet beter sig är viktigare~ än temperaturen.~

~

~ Det kan du göra.~

~

~ Om barnet är över 6 månader gammalt kan du ge honom eller henne paracetamol för att minska febern eller obehaget. Ge aldrig ett barn acetylsalicylsyra mot feber. Varma bad~ tar också ner febern om de inte får frossa och börjar skaka. Frossan betyder att kroppens temperatur ökar,~ vilket är tvärtemot vad du vill nu.~

~

~ Information till vårdgivaren.~

~

~ Kontrollera barnets temperatur noggrant. Om du blir orolig eller om barnet börjar se sjukt ut bör du kontakta vården.~

~~~

Cookiemedgivande