Ta hand om ditt prematura barn

När en bebis föds för tidigt och behöver stanna på sjukhuset längre är det vanligt att man har många frågor. Barnläkaren Suzanne Dixon, specialiserad inom barns utveckling, svarar på några av de vanligaste frågorna som ställs av föräldrar till barn som fötts för tidigt.

Utskrivning från sjukhuset F: När blir en för tidigt född bebis utskriven från sjukhuset? Vad är underlaget till detta beslut? S: Små spädbarn får vanligtvis åka hem två till fyra veckor före den beräknade förlossningsdagen, men det finns ett antal undantag.

Många faktorer utgör underlag för beslutet att skriva ut en för tidigt född bebis. Barnets andning, puls och temperatur måste vara stabila i en vanlig babykorg. Om ditt barn övervakas för apné (andningsstillestånd) eller bradykardi (långsam puls) måste du veta hur du använder monitorn och hur du ska agera vid larm. Ett hörseltest, en synundersökning och andra tester måste utföras innan ni lämnar sjukhuset. Bebisen måste gå upp i vikt kontinuerligt, så du måste kunna mata henne eller honom på det sätt som man har beslutat: amning, flaska, sondmatning (matning genom ett rör i magen) eller en kombination av dessa.

Besök hemma F: Kan jag har besökare hemma när bebisen kommer hem? S: Beroende på hur litet eller bräckligt ditt barn är kan du behöva begränsa eller förbjuda besökare ett tag. Ett mycket litet barn som har varit på sjukhus i flera veckor kommer att behöva vara i karantän under en period, och om ett barn vars födelsevikt var mycket låg kan behöva ha begränsat umgänge under ett år eller längre.

Att begränsa antalet besökare kan verka svårt, särskilt när du vill dela glädjen av att äntligen få hem ditt barn. Det är dock viktigt att hjälpa barnet genom att undvika exponering för farliga bakterier. En person som har hosta eller förkylning kan innebära en stor risk för en bebis som håller på att återhämta sig från lungsjukdom, något som är vanligt för tidigt födda bebisar. Kontakt med lindrigt sjuka hushållsmedlemmar och regelbundna omhändertagare är dock okej eftersom de delar samma miljö som barnet. Att begränsa antalet besökare minskar även risken för överstimulering. För många som vill hålla barnet, för mycket prat och studsande kan vara stressande för små spädbarn. Se till att ni får tid att umgås som familj och själva lära känna barnet.

Uppföljningsbesök F: När kan jag sluta ta barnet på uppföljningsbesök? S: V issa lindriga inlärningssvårigheter eller perceptuella problem visar sig inte förrän i skolåldern. Det är bäst att fortsätta gå till den kallande vårdinstansen tills dess.

Kom ihåg att besöken är en viktig källa till stöd och värdefull information.

Födelsedagsfirande F: Ska vi fira barnets födelsedag på dagen då hon eller han föddes eller den beräknade förlossningsdagen? S: Dagen ditt barn föddes blir födelsedagen rättsligt sett, men det är möjligt att ditt barns utveckling kommer att följa den "justerade åldern" (åldern efter att den korrigerats efter antalet veckor som barnet var för tidigt). Varför inte fira båda dagarna? Det kommer att finnas mycket att fira med tanke på hur långt ni har kommit.

Resten av familjen F: Hur blir det med mina andra barn? Den nyfödda bebisen kräver all min tid. S: En bräcklig bebis kräver ovanligt mycket omvårdnad och vaksamhet, och det är en utmaning att möta de äldre barnens behov. Försök att inkludera dina äldre barn från början. De kommer att uppskatta enkla förklaringar på vad som händer, varför du är extra känslig och förslag på vad de kan göra för att hjälpa till. Att se en bräcklig bebis på neonatalavdelningen kan vara överväldigande, så tills du känner att det är dags kan de äldre barnen bidra genom att skicka teckningar eller bilder och välja leksaker eller kläder till bebisen. Låt syskonen komma på besök, om de är friska, så snart som ditt barn behöver mindre stöd från apparaterna. När ni är hemma kan du inkludera äldre syskon i omvårdnaden, till exempel vid baddags eller blöjbyte.

Tillbringa ensamtid med dina äldre barn varje dag, om så bara för en kort stund. Be någon annan kolla till bebisen, om möjligt, när du ger dina äldre barn din exklusiva uppmärksamhet.

Beteenderegressioner, såsom kiss i byxorna, sömnproblem och fler vredesutbrott är påfrestande, men mycket vanligt. Dina äldre barn anpassar sig efter förändrade förhållanden, precis som du. Förvänta dig inte att de ska tycka om bebisen särskilt mycket heller – från deras perspektiv är bebisen inte särskilt rolig och orsakar mycket besvär.

Risker i framtiden F: Kommer nästa barn också att födas för tidigt? S: Det beror på varför barnet föddes för tidigt. Mycket unga kvinnor, kvinnor över 35 och kvinnor som bär på tvillingar har en ökad risk att föda för tidigt.

Om du inte har någon känd riskfaktor för att föda för tidigt förutom att du fött för tidigt en gång är chansen över 80 % att ditt nästa barns förlossningsdatum kommer att vara nära den beräknade dagen.

Cookiemedgivande