Allt om för tidig förlossning

Omkring ett av tio barn föds numera för tidigt och vår vetenskapliga och medicinska förståelse ökar varje dag.

När anses ett barn vara prematurt? En graviditet varar i cirka 40 veckor från första dagen på en kvinnas senaste menstruation, men en födsel mellan 38 och 42 veckor anses fortfarande vara fullgången.

När ett barn föds under vecka 37 eller tidigare anses barnet vara för tidigt fött och födseln prematur.

Om ett barn föds väldigt tidigt i graviditeten skickas familjen tuill ett sjukhus med speciella neonatalavdelningar som kan hantera väldigt prematura barn.

Hur räknar man ut åldern på ett barn som fötts för tidigt? Ett prematurt barns fosterålder är antalet fullgångna veckor i livmodern vid födseln, beräknat på mammans menstruationsdatum och barnets mognad vid födseln. Den kronologiska åldern är den faktiska tiden efter födseln. Justerad ålder är den kronologiska åldern korrigerad efter den prematura födseln. Justerad ålder används normalt när det handlar om barnets utveckling, men kronologisk ålder är bäst för att räkna ut tiden för läkarbesök och vaccinationer.

Vad är orsakerna till prematur födsel? Kända riskfaktorer står bara för ungefär hälften av fallen med prematur födsel. Dessa inkluderar infektioner som urinvägsinfektion och vaginala infektioner. Därför kan tester, med hjälp av odlingar, vara viktiga. Behandling antingen före eller efter förlossningen kan förhindra att barnet smittas av infektionen. Tandköttsproblem och oupptäckta virusinfektioner är också kopplade till ett ökat antal prematura födslar.

Flerbörd Tvillingar, trillingar och så vidare går sällan till en fullgången graviditet. Tvillingar har en 25–50 procents risk att födas för tidigt och risken ökar sedan efter antalet barn i livmodern.

Medfödda oregelbundenheter Ultraljud kan hjälpa till att identifiera barn med oregelbundenheter i utvecklingen, vilket kan leda till en tidig förlossning. Om fostret behöver en intervention innan förlosssningsdatum kan man planera en tidigare förlossning.

Mammans hälsa Mammor med avvikelser på livmoder eller livmoderhals, kronisk njursjukdom, preeklampsi/eklampsi (en graviditetsrelaterad sjukdom med högt blodtryck) eller diabetes, eller med en dåligt fungerande, blödande eller skadad moderkaka behöver normalt föda sitt barn tidigare. Förlossningen kan ske med kejsarsnitt eller sättas igång för att skydda mammans och/eller barnets hälsa.

Andra faktorer har kopplats till en högre frekvens av för tidig födsel, bland annat:

 • Kvinnor som tidigare har fött barn för tidigt.

 • Kvinnor som blir gravida sex veckor eller mindre efter en födsel.

 • Kvinnor som är underviktiga vid befruktningen eller som går upp mindre än nio kilo under graviditeten.

 • Kvinnor med ett högt BMI.

 • Kvinnor som röker eller snusar.

 • Väldigt unga mödrar och kvinnor över 40.

Myter om prematur födsel De flesta mammor och pappor undrar vad de gjorde för att orsaka en för tidig födsel och kan känna skuld. I de flesta fall finns det inget som de kunde ha gjort för att förhindra en prematur födsel. Men myterna fortlever och inkluderar:

 • Sex under den tredje trimestern.

 • Oro.

 • Skadliga tankar.

 • Bråk med sin partner.

 • Flygresor.

 • Dålig mat.

 • Simning.

Förlossning Omkring 20 procent av prematura barn föds med planerad förlossning, med hänsyn till mammans eller barnets hälsa och för att undvika det påfrestande förlossningsarbetet. 30 procent föder sitt barn prematurt när vattnet har gått, och ungefär hälften av alla prematura födslar sker om värkarbetet har startat för tidigt.

Förlossningsarbetet inleds eller kejsarsnitt föreslås om barnet är stressat, så kallad "fetal distress".

Om mamman har en svår sjukdom och/eller om en väldigt prematur födsel väntas kan hon skickas till ett högriskcenter för att föda. Detta uppfyller behoven för henne och hennes barns, som kommer att kräva specialvård.

Att förhindra en prematur födsel Det går inte att eliminera prematura födslar, men bra mödravård innan födseln och bra hälsovård mellan graviditeter kan hjälpa till att sänka antalet.

Kvinnor med en svår sjukdom eller ett kroniskt eller akut hälsotillstånd bör träffa sin läkare tidigt och ofta. Näringsrik mat, lämplig viktökning och inga cigaretter eller droger minskar också antalet prematura födslar, precis som bättre diagnos av dolda infektioner.

Cookiemedgivande