Varningstecken vid graviditet: vad man ska vara uppmärksam på

När man är gravid är det lätt att oroa sig och undra om allt är ok och hur man vet om det inte är det. Här är några varningstecken vid graviditet som är värda att kontakta läkare för.

Varningstecken vid graviditet

 • Ihållande buksmärta. Obehag associerat med exempelvis smärta i ledband kan vara helt normalt, men buksmärta, eventuellt i kombination med feber eller frossa, kan vara ett tecken på att något är fel. 

 • Allvarlig huvudvärk. Huvudvärk under graviditeten kan orsakas av många faktorer, inklusive hormonella förändringar, stress och trötthet, men om din huvudvärk är kraftig kan det vara ett tecken på högt blodtryck eller så kallad graviditetsförgiftning, vilket kräver medicinsk behandling.

 • Förändringar i synen. Tillfällig förlust av synen, suddig syn eller ljuskänslighet kan kopplas till komplikationer som graviditetshypertension eller graviditetsförgiftning.

 • Svimning eller yrsel. Att man känner sig yr kan vara ett normalt symptom på tidig graviditet. Men om denna yrselkänsla kvarstår, om du känner dig svag eller faktiskt svimmar, eller om din yrsel uppstår i kombination med andra symptom som suddig syn, vaginala blödningar, huvudvärk eller smärta i buken, kontakta läkare. 

 • Ovanlig viktökning och svullnad. Plötslig, stor viktökning (som inte är relaterad till ätande) kan kopplas till risken för graviditetsförgiftning. Du kanske märker att denna viktökning kombineras med svullnad i ansiktet och händerna (ödem). 

 • Ihållande eller allvarliga kräkningar. Om ditt morgonillamående är kraftigt (och uppstår i kombination med andra symptom såsom yrsel eller blodiga kräkningar) kan det vara ett tillstånd som kallas hyperemesis gravidarum. 

 • Kraftig smärta ovanför magen, under revbenen. Denna smärta (särskilt om den uppstår i kombination med andra symptom såsom suddig syn, kraftig huvudvärk eller illamående) kan vara ett tecken på högt blodtryck och graviditetsförgiftning. 

 • Klåda över hela kroppen. Intensiv klåda som inte uppstår i kombination med utslag kan vara ett tillstånd som vanligtvis kallas kolestas, vilket är en leversjukdom som kan uppstå under graviditetens senare delar. Kom ihåg att kliande hud under graviditeten också kan vara helt normalt. Detta beror på att din hud sträcks ut i takt med att ditt barn växer.

 • Vaginala blödningar eller stänkblödning. Tidigt i graviditeten kan det vara normalt att uppleva stänkblödningar som kallas för implantationsblödning, men blödning kan också vara ett tecken på placenta previa eller en infektion i livmoderhalsen. 

 • Tidiga (före slutet av vecka 37 i graviditeten) livmodersammandragningar. Även om dessa känslor kan vara helt normala Braxton Hicks-sammandragningar, kan de, om dina sammandragningar kvarstår (dvs. inte slutar när du rör dig eller byter position) och blir smärtsamma eller regelbundna, vara ett tecken på att du håller på att föda i förtid.

 • Flödande eller sipprande vätska från slidan före slutet av vecka 37 i graviditeten. För tidig bristning av membran, även känt som att ditt vatten går, kan visa sig som sipprande, kontinuerligt läckande eller flödande vätska från slidan innan du når ditt beräknade förlossningsdatum. 

 • Känner att ditt barn rör sig mer sällan. Kvinnor börjar vanligtvis känna att barnet rör, sparkar eller vänder sig någonstans mellan vecka 18 och 25 i graviditeten. Under tredje trimestern kan du försöka övervaka ditt barns rörelser. Vid ungefär samma tid varje dag kan du lägga dig ner och hålla koll på hur lång tid det tar att känna tio sparkar, rullningar eller rörelser. Det kanske bara tar några minuter, men om en timme går utan att du känner rörelse kan du prova att äta ett lätt mellanmål, lägga dig ner och försöka igen. Om du märker att det inte är någon rörelse alls eller om ditt barn inte rör sig så mycket som det brukar under flera dagar, kontakta din läkare eller barnmorska för att kontrollera att allt går bra.

 • Tecken på utomkvedshavandeskap. Om du märker lätta vaginala blödningar i kombination med buksmärta eller bäckenvärk, extrem yrsel eller axelsmärta tidigt i graviditeten, kontakta läkare omedelbart. Om du är osäker eller bara känner att något kan vara fel är det alltid bättre att rådfråga din läkare eller barnmorska. På så sätt behöver du inte oroa dig, och om det finns ett problem kan det åtgärdas omedelbart.

Cookiemedgivande