Vad är fostervattensprov och varför tar man det?

Ett fostervattensprov är ett prenatalt prov som innebär att lite fostervatten tas från livmodern. Fostervatten är den vätska som omger ditt foster i fostersäcken. Att analysera denna vätska, som innehåller fosterceller, kan hjälpa din läkare att diagnostisera vissa genetiska eller kromosomala avvikelser.

Vad kan ett fostervattensprov visa?

Vissa genetiska eller kromosomala avvikelser och sjukdomar såsom: 

 • Downs syndrom

 • Cystisk fibros

 • Sicklecellsjukdom

 • Edwards syndrom

 • Pataus syndrom

 • Muskeldystrofi

 • Beta-thalassemi

Varför kan min läkare eller barnmorska rekommendera detta test?

Ett fostervattensprov erbjuds vanligtvis inte till alla gravida kvinnor, utan endast till dem med hög risk för ett genetiskt eller kromosomalt tillstånd. Testet kan rekommenderas av följande skäl:

 • Onormala resultat vid en prenatal undersökning eller ett ultraljud. Om din läkare eller barnmorska är orolig för resultatet av en prenatal undersökning kan ett fostervattensprov bekräfta eller utesluta vissa tillstånd.

 • Du eller din partner har fått ett barn eller genomgått en graviditet med ett kromosomalt tillstånd eller en neuralrörsdefekt. Ett fostervattensprov kan bekräfta eller utesluta potentiella tillstånd för din nuvarande graviditet.

 • Du eller din partners familjehistoria. Om du eller din partner har en familjehistoria av medfödda funktionshinder eller genetiska störningar, eller om någon av er är bärare av ett genetiskt tillstånd. 

 • Ditt foster har högre risk för kromosomsjukdom på grund av din ålder. Moderns ålder kan öka risken för kromosomala tillstånd hos fostret.  

Vad betyder resultaten?

Resultaten från ett fostervattensprov är 98–99 procent korrekta, och din läkare eller barnmorska kommer hjälpa dig att förstå resultatet. 

Vilka är riskerna med ett fostervattensprov?

Allvarliga komplikationer är sällsynta, men det finns risker kopplade till fostervattensprov.

 • Läckande fostervätska. I sällsynta fall läcker en liten mängd fostervätska ut genom slidan. Oftast slutar det läcka inom en vecka, och graviditeten fortsätter som normalt.

 • Skada på moderkakan från nålen. Det finns en liten risk för att nålen kan punktera moderkakan under ingreppet. I det här fallet läker såret vanligtvis utan komplikationer.

 • Nålskada på fostret. Ibland kan fostrets arm eller ben komma i vägen för nålen, men allvarliga skador är mycket ovanliga.

 • Rh-sensibilisering. Om din blodgrupp är rhesus (Rh) negativ och fostrets är positiv, kan sensibilisering uppstå under ett fostervattensprov. Om det Rh-positiva blodet kommer in i ditt blodomlopp, kommer din kropp att börja producera antikroppar för att attackera det. Om detta inte behandlas, kan det leda till att ditt foster utvecklar rhesussjukdom, vilket kan leda till anemi och gulsot. Ett blodprov kommer att tas före fostervattensprovet för att fastställa risken, och en injektion med anti-D-immunglobulin kan ges för att förebygga det.

 • Överföring av infektion till fostret. Om du har HIV finns det en minimal risk för att fostervattensprovet kan överföra detta till fostret. Det är bäst att diskutera detta med en specialiserad barnmorska eller läkare.

Vad händer under ingreppet?

Omedelbart före testet kommer din buk att rengöras, för att på så vis säkerställa sterila förhållanden. Ett ultraljud hjälper din läkare att lokalisera ditt foster i livmodern. Med ultraljudet som guide, för läkaren in en tunn nål genom bukväggen och in i livmodern. En liten mängd fostervatten hämtas sedan ut. Du kan känna lite mensliknande värk under och strax efter ingreppet. Läkaren kommer att kontrollera ditt barns hjärtslag, och hela proceduren tar cirka tio minuter.

Finns det några biverkningar?

Det är generellt bäst att vila efter ett fostervattensprov och undvika ansträngande aktiviteter under de närmaste dagarna. Du kan också uppleva lätt mensliknande värk och obehag i bäckenet samt lätta stänkblödningar från slidan. Kontakta din läkare om du

 • har ovanliga vaginala flytningar eller blödningar

 • har en förhöjd kroppstemperatur på 38°C eller mer

 • har frossa eller skakningar

 • har sammandragningar

Cookiemedgivande