Förlossningstecken: Så här läser du av kroppens signaler

När den stora dagen närmar sig kanske du undrar om du kommer att märka när värkarna sätter igång. Oroa dig inte: En kvinnas kropp ger praktiskt taget alltid henne de signaler hon behöver och visdom att känna igen dem.

Tecken på att det börjar bli dags att föda

Det finns två tydliga tecken på att förlossningsarbetet kommer att sätta igång inom ett par dagar.

1. Membranen (fostervattensäcken) brister. Det brukar även kallas att vattnet går. Hur mycket vätska som rinner ut ur säcken och vaginan är olika från kvinna till kvinna. För några är det bara några droppar, för andra en flod. Överraskande nog upplever färre än 25 procent av alla kvinnor det här tecknet på att förlossningen närmar sig, och det är faktiskt så att vattnet kan gå under själva förlossningen. Men när det händer innan förlossningen är chansen stor att förlossningsarbetet kommer att starta inom ett dygn. Om ditt vatten går ska du omedelbart kontakta förlossningen. Lägg märke till vad klockan är, fostervattnets färg och mängd och om det luktar illa. Informera barnmorskan om allt detta.

2. Slempropp. Ett annat tecken på att förlossningen kan närma sig är att du får en rosa eller blodblandad flytning. Detta är ett tecken på att slemproppen har lossnat från livmoderhalsen. Det är inte alla kvinnor som upptäcker den här flytningen och vissa kvinnor hinner få värkar innan slemproppen har lossnat. Dessutom kan slemproppen även lossna tidigare under graviditeten för att sedan återbildas – så något säkert tecken på att det är dags är det inte. Tänk på att flytningarna inte är desamma som de brunaktiga, blodiga flytningar som du kan få efter en gynekologisk undersökning före förlossningen; dessa är inget att oroa sig för.

Tidiga tecken på att barnet är på väg: Värkar

Det tydligaste tecknet på att förlossningsarbetet har startat är att du börjar få regelbundna sammandragningar av livmodern. Vid en sammandragning blir magen hård. I början känns dessa sammandragningar som mensvärk eller värk i korsryggen som kommer och går med cirka 20–30 minuters mellanrum. Värken blir gradvis kraftigare och varar längre. Sammandragningarna kommer också oftare, tills de dyker upp med 3–5 minuters mellanrum. Ta tid på sammandragningarna genom att skriva ner exakt när de börjar och hur länge de varar.

Är barnet på väg eller är det falskt larm?

Barnet är på vägFalskt larm
Sammandragningarna är regelbundna och följer ett bestämt mönster (de kommer till exempel var åttonde minut).Sammandragningarna är oregelbundna och följer inte något bestämt mönster. Till exempel kommer de först med tio minuters mellanrum, sedan sex minuter, två minuter, åtta minuter osv.
Utvecklingen kan sedan gå på tre olika sätt: Sammandragningarna kan komma oftare, vara längre eller bli allt starkare.Ingen utveckling sker.
Varje sammandragning börjar nere i korsryggen och strålar sedan framåt, långt nere i ljumsken.Sammandragningarna känns som allmänna spänningar i buken.
Om du flyttar på dig eller börjar göra något annat minskar eller avbryts inte sammandragningarna.Om du flyttar på dig eller börjar göra något annat kan sammandragningarna minska eller avbrytas.
Du kanske får flytningar.Du får normalt inga flytningar.
Fostervattnet kan gå.Fostervattnet går inte.
Din läkare eller barnmorska kan märka förändringar på livmoderhalsen, till exempel att den mognar (mjuknar), blir tunnare eller vidgas.Inga förändringar på livmoderhalsen.

 

Ring

Du bör ringa din förlossningen om du tror att förlossningsarbetet har startat. Ha alla anteckningar till hands när du ringer så att du kan ge korrekt information om dina symtom. Tveka inte över att ringa när som helst på dygnet, dag som natt. Vårdpersonalen vet att förlossningar inte alltid startar mellan åtta och fem, och på förlossningen är de beredda på att telefonen kan ringa när som helst.

Tänk också på att ni kanske inte behöver åka in till sjukhuset med en gång. Om det är ditt första barn föreslår de flesta läkare eller barnmorskor att ni stannar hemma och tar det lugnt tills sammandragningarna inträffar med tre-fem minuters mellanrum. Om du har fått barn tidigare kanske de ber er att komma in tidigare eftersom förlossningen då kan gå snabbare.

När ni inser att det är dags för barnet att komma fylls ni förmodligen av blandade känslor, som spänning, tvivel och förhoppningar. Försök att hålla er lugna och fokuserade. Se till att du har din partner eller en vän med dig som kan skriva ner dina symtom, hålla dig sällskap och köra dig till sjukhuset när det är dags. Passa på att äta något energirikt innan du åker in. Framför allt ska du tänka på att du klarar av den kommande uppgiften, nämligen att föda ett barn till världen!

Cookiemedgivande