Hushållsarbete med småbarn

Känner du att det är dags att lära barnet att hjälpa till hemma? Det är nu du kan dra nytta av att barnet vill härma dig. Allting kanske bara tar längre tid i början (bli inte förvånad om allt hushållsarbete tar dubbelt så lång tid när barnet "hjälper till"), men barnets delaktighet kommer att belöna sig under så många år. För det första kommer barnet att känna sig stolt att ta del av familjens förpliktelser.

I den här åldern borde barnet kunna hjälpa dig att:

  • damma

  • vattna blommor

  • lägga tvätten i högar

  • hålla en soppskyffel

Förvänta dig inte bara att barnet ska klara det själv, du kommer att behövas för varje steg.

Cookiemedgivande