Barnläkare: Skapa en relation med din vårdgivare

Många vårdgivare anser nu för tiden att det bästa förhållandet är ett partnerskap. Även om vårdgivarna är experter på hälsoinformation, diagnostisering ochbehandlingar är föräldrarna experter när det kommer till deras barn. Tillsammans fattar de bättre beslut. För små barn fattas dessa beslut ofta underinplanerade besök på barnavårdscentralen eller under besök vid sjukdom.

Besök på barnavårdscentralen Hälsovårdgivare har en plan för varje kontroll som är baserad på det genomsnittliga barnets behov. Det fungerar bra för de flesta familjer. Besöketblir mycket värdefullare om du tar en aktiv roll. Föräldrar kan också hjälpa till att övervaka hur barnet växer och fråga om eventuella bekymmer eller oroande trender.Kom ihåg att vårdpersonalen kontrollerar normal utveckling, men de har bara en kort tid att observera ditt barn. Tala om ifall det kan finnasnågot varningstecken eller problem med utvecklingen som vårdpersonalen inte har märkt.

Besök vid sjukdom eller problem En förälders jobb är att ge korrekt information om en sjukdom eller ett problem till vårdpersonalen. En vårdgivares jobb är att känna till alternativen och förklara dem förfamiljen. Tillsammans kan de komma överens om den bästa möjliga handlingsplanen. Vid öroninfektion, till exempel, finns valet mellan att använda antibiotika eller inte,när behandlingen ska ske, hur snabbt man ska starta med medicineringen och även vad som ska göras om öroninfektionen återkommer. Allt beror på vad som fungerar bäst för barneti fråga och familjen. Nyckeln är alltid ett gott samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal.

Ett samarbete för framtiden När du väljer vårdgivare för ditt barn bör du tänka på att den personen kommer att vara en samarbetspartner i alla beslut. Du kommer att vilja ha någon somdu känner dig bekväm med och som respekterar dig som förälder.

En liten varning:vissa vårdgivare har utbildats att använda en mer traditionell metod, så fråga direkt om hur vårdgivaren känner inför samarbete och att fatta gemensamma beslut.

Cookiemedgivande