Välja en bra förskola

Förskoleverksamheten är till för barn upp till skolåldern och erbjuder strukturerade aktiviteter under ledning av lärare med särskild utbildning i barns utveckling under de första levnadsåren.

Oberoende och social kompetens Syftet med förskolan är att ge barn en känsla av oberoende utanför hemmet, att lära dem relatera till andra barn och att uppmuntra dem att samspela med vuxna utanför familjen. Social kompetens är i fokus, men en bra förskola erbjuder också nya saker att utforska och chansen att lära i en grupp. Föräldrar bör se sitt barns sociala kompetens, oberoende och mognad öka, och att barnet utvecklar ett intresse för att lära och upptäcka.

Så väljer du en bra skola Bra förskolor ger barn frihet att utforska olika aktiviteter, uppmuntrar ett intresse för upptäckt och erbjuder en barnfokuserad upplevelse. De som erbjuder "akademisk kompetens" och till stor del är lärarstyrda dämpar motivationen att lära sig. De är inte så framgångsrika eftersom förskolebarn i den här åldern inte är redo för formell träning i att läsa och skriva. Bra förskolor främjar barns utveckling, självförtroende och självkontroll.

Samla information Du kanske behöver besöka olika förskolor för att säkra rätt placering för ditt barn och dig. Se om du är bekväm med förskolans filosofi, tillvägagångssätt, policyer och personal, i synnerhet förskolechefen. Du bör också ta reda på mer specifika uppgifter. Det är bra att få referenser, men inte bara från nöjda föräldrar – prata med de som har lämnat förskolan för att ta reda på varför. Ha följande i åtanke:

 • Små klasser. 2- och 3-åringar bör vara i grupper om högst åtta barn. 4-åringar kan vara i grupper i upp till tjugo barn, om det är fler än en lärare. Ett förhållande på 1:7 är bäst när barnen är så unga.

 • Särskild utbildning. Lärare bör ha en särskild särskild utbildning i barns utveckling under de första levnadsåren, och förskolechefen bör ha en kandidat- eller magisterexamen inom detta område.

 • Stabilitet. Bra förskolor behåller lärare så fråga om personalomsättningen. En personalomsättning på mer än 33 procent om året innebär vanligtvis att något är fel med betalning, moral eller båda. Om en lärare byts ut var sjätte månad vill du nog veta varför.

 • Säkerhet. I en bra förskola uppfyller klassrummet och lekområdet alla gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet. Se på barnen när de leker, både inomhus och utomhus, för att se om det finns några risker.

 • Struktur. Läraren ska helst ha en läroplan som han eller hon kan visa upp med möjligheter till att lära och utforska. Ett dagligt schema ska vara tillgängligt såväl som en bedömning av varje barns anpassning och framsteg.

 • Socialt klimat. Fundera på hur det skulle kännas att vara ett barn där och hur läraren hjälper barn genom den tuffa övergången i början av dagen. Observera hur förskolan hanterar disciplin. Lägg märke till om förskolans metoder liknar dina egna, eller om du tycker att förskolan är för tillåtande eller för strikt. Se hur förskolan hanterar gräl och bråk mellan barn.

Frågor som du kan överväga att ställa

 • Är det tillåtet för föräldrar att hälsa på när som helst? Svaret på den frågan ska vara "ja", utan tvekan.

 • Är förskolan licensierad? Detta är ett minimikrav. De flesta förskolor är även officiellt certifierade.

 • Vilka är betalningsalternativen? Kan man donera tid för att sänka kostnaderna? Vilka är förseningsavgifterna? Kan man få rabatt genom att betala i förväg?

 • Vilka är öppettiderna? Finns det möjlighet att lämna barnet längre? Vad händer i så fall under denna tid och vem har tillsyn över barnen då? Innebär det extra avgifter?

 • Vad händer om man är sen att hämta sitt barn?

 • Hur fungerar potträningen? Hur handskas man med en liten olycka?

 • Vad förväntas av dig?

Om ditt barn aktivt tar del av samvaron i förskolan är det för att du har gett henne eller honom den kärlek och det självförtroende som behövs för att kunna ta nästa steg. Det är bra för både dig och ditt barn att vara ifrån varandra lite.

Cookiemedgivande