Vaccationer och medicinska åtgärder hos barn: Konsten att hantera "aj":en.

Alla barn måste antagligen uppleva en obehaglig medicinsk åtgärd någon gång – en vaccination, ett blodprov, stygn eller till och med en operation elleren löpande behandling. Det finns sätt för oss att hjälpa barnen genom dessa händelser utan bestående trauma och kanske till och med göra händelserna till något lärorikt.

Tips för att hjälpa småbarn och små förskolebarn

  • Stanna med barnet. Barnet kanske skriker mer, men i det långa loppet kommer han eller hon anpassa sig bättre om du är där. Om du verkligen inte kan måste du se till att någon annan tar på sig uppgiften att stödja ditt barn. En övergivenhetskänsla är värre än all fysisk smärta i världen.

  • Gå igenom händelseförloppet. "De kommer att sätta ett åtsittande band kring armen och sedan kommer du att känna ett litet stick." Att ljuga om smärtan, varaktigheten eller någonting annat är ingen bra idé. Misstro leder till mer ångest. Berätta på ett enkelt sätt för barnet vad han eller hon ska göra: "Du måste hålla armen still så att de blir klara snabbt. Du får skrika eller gråta men du får inte röra på dig."

  • Prata inte för mycket. Långa förklaringar och rationaliseringar är förvirrande och överväldigande för ett litet barn. Hoppa över "varför"-biten utöver det allra enklaste: "Sprutan kommer att göra så att du inte blir sjuk."

  • Färdigt. Säg till när allt är färdigt och vad som kommer att hända då. "Nu är vi färdiga här, så nu kan vi gå och äta glass, som vi sa." Visa att du förstår att upplevelsen var jobbig för barnet och låt honom eller henne veta att du är stolt.

  • Skapa tillit. Undvik att hota med en medicinsk åtgärd eller säga till ett barn att den elaka doktorn eller sköterskan kommer ge honom eller henne en spruta vid dåligt uppförande. Det skapar misstro gentemot vårdpersonal och barnet kommer att undra varför du lämnar över honom eller henne till så hemska människor.

  • Var rimlig. Ge barnet kontroll när det är rimligt ("Vad vill du ha för färg på plåstret?"), men ge inget val när det inte finns några alternativ ("Vill du få en spruta?"). För barn är det ett svek när du låter någonting hända när de trodde att de kunde slippa.

Tips för att hjälpa äldre förskolebarn och skolbarn

  • Svara på frågor. Äldre barn klarar sig bra om de får en enkel förklaring till varför åtgärden är nödvändig. Var beredd att svara på frågor.

  • Låt barnet leda dig. Barn kan vara intresserade av att se blod och sårskorpor eller också är de rädda för det. Låt barnet leda vägen och pressa eller hindra dem inte. Barn i den här åldern kan må bra av att öva på händelsen i förväg. Att veta de konkreta detaljerna kring händelseförloppet ger dem en känsla av kontroll.

  • Se om du kan hitta några kurser eller böcker om att förbereda sig inför sjukhusvistelser. Om ett barn måste genomgå en stor medicinsk åtgärd eller långtidbehandling kan det hjälpa att få höra om andra barn som har gått igenom samma sak.

  • Historier. Barn tycker om att berätta "skräckhistorier" om vad de har gått igenom. Lyssna, men försök att inte dras med i överdrifterna. Påpeka hur ni har återhämtat er och klarat er bra och lägg fokus på det som har läkt eller blivit friskt.

Kom ihåg att behålla lugnet. Lugnet gör att barnet lär sig hantera de "läskiga" situationerna och hon eller han blir så småningom mer samarbetsvillig.

Cookiemedgivande