kids-fighting

Uppskrapade knän, skärsår och blåmärken: Behandla mindre skador

~Oavsett hur mycket vi än försöker se efter våra barn och se till att de är säkra är det oundvikligt att ett genomsnittligt småbarn, förskolebarn eller skolbarn~skär sig, skrapar sig eller får ett blåmärke då och då. Det är mycket viktigt att föräldrar och andra omhändertagare förstår när man måste uppsöka~läkare och hur man tar hand om mindre hudskador.~

~

~Skador som kräver läkarvård omfattar:~

~
  ~
 • ~ sår som inte slutar blöda;~
 • ~
 • ~ stora eller djupa sår;~
 • ~
 • ~ sår som har orsakats av eventuellt kontaminerade föremål som t.ex. spikar.~
 • ~
~

~Ta hand om ett sår~ ~
~Börja med att använda tryck.~Stoppa blödningen genom att trycka med en ren gasväv eller tygbit över området i fem minuter. Om blödningen fortsätter efter detta~bör du kontakta barnavårdscentralen.~
~
~Rengör såret.~När blödningen är under kontroll måste såret rengöras. Håll området under kallt eller ljummet rinnande vatten i fem minuter för att få bort eventuella~små partiklar. Du bör undvika att skrubba för mycket och användning av jod, alkohol eller andra antiseptiska lösningar i öppna sår, eftersom det~kan göra ont på barnet. Du kan minska smärtan genom att ge barnet paracetamol eller ibuprofen via munnen, om det behövs. Kom ihåg att rådfråga din barnavårdscentral~innan du ger ditt barn någon medicin. Acetylsalicylsyra ska alltid undvikas, eftersom det bland annat kan öka blödningen.~
~
~Använd förband.~När området har rengjorts kan du sätta på ett icke-vidhäftande förband. Byt förband varje dag eller när det blivit smutsigt eller~blött. När det verkar läka bra kan förbandet tas bort och såret kan läka i friska luften. Om barnet får feber eller om det blir~rött runt såret eller om det varar bör du kontakta barnavårdcentralen. Detta kan vara ett tecken på en infektion och recept på antibiotika kan behöva skrivas ut.~
~
~På akuten.~ ~
~Djupa sår som går som linjära skåror eller snitt i huden måste behandlas av en läkare eller sjuksköterska. Detta görs ofta på akuten eller~på en jourcentral.~

~

~Vad kan du förvänta dig om barnet behöver sådan läkarvård? ~

~
  ~
 • ~ Rengöring. Först kommer man vanligtvis att bedöva området med någon typ av lokalbedövningssalva eller -spruta så att smärtan försvinner.~ Såret kommer sedan att rengöras, vanligtvis med kallt vatten som sprutas in i området med en spruta för att få bort eventuella smutspartiklar.~
 • ~
 • ~ Stänga igen. Doktorn kommer sedan att besluta om bästa sättet att stänga igen såret. Det vanligaste är stygn, som~ oftast tas bort inom en eller två veckor. En nyare behandling som kan användas på sår som inte är så stora eller djupa, på områden utan betydande~ spänning i huden, innefattar vävnadslim. Vävnadslimmet appliceras på det rengjorda sårets kanter och tillsluter dem som ett superlim för~ huden.~
 • ~
~

~Fördelarna är att det går snabbt, man slipper ta bort stygn och det blir inga märken på huden. Dessvärre kan det inte användas på~alla sår.~
~
~Förhindra eller begränsa ärrbildning~
~Så här kan du minimera ärrbildning:~

~
  ~
 • ~ Håll såret täckt under den första läkningstiden. Det kommer att bidra till snabbare återväxt av ny hud.~
 • ~
 • ~ Det är viktigt att barnet är relativt inaktivt under läkeprocessen. Barnet bör undvika aggressiva sporttyper (särskilt kontaktsporter) för att~ minska risken för ytterligare skador på såret.~
 • ~
 • ~ Du kan ge barnet paracetamol eller ibuprofen mot smärtan eller för att minska stressen och förbättra läkningen.~
 • ~
 • ~ Se till att barnet får sig tillräckligt med näring. Många vitaminer, mineraler och spårämnen är viktiga för läkeprocessen.~
 • ~
~

~Om du håller dig lugn kommer barnet att göra det också. Glöm inte att föräldrarnas kärlek och omvårdnad kan vara en stor hjälp under läkning och vid skador.~

Du kanske också gillar: