Uppskrapade knän, skärsår och blåmärken: Behandla mindre skador

Oavsett hur mycket vi än försöker se efter våra barn och se till att de är säkra är det oundvikligt att ett genomsnittligt småbarn, förskolebarn eller skolbarnskär sig, skrapar sig eller får ett blåmärke då och då. Det är mycket viktigt att föräldrar och andra omhändertagare förstår när man måste uppsökaläkare och hur man tar hand om mindre hudskador.

Skador som kräver läkarvård omfattar:

  • sår som inte slutar blöda;

  • stora eller djupa sår;

  • sår som har orsakats av eventuellt kontaminerade föremål som t.ex. spikar.

Ta hand om ett sår Börja med att använda tryck. Stoppa blödningen genom att trycka med en ren gasväv eller tygbit över området i fem minuter. Om blödningen fortsätter efter dettabör du kontakta barnavårdscentralen.

Rengör såret. När blödningen är under kontroll måste såret rengöras. Håll området under kallt eller ljummet rinnande vatten i fem minuter för att få bort eventuellasmå partiklar. Du bör undvika att skrubba för mycket och användning av jod, alkohol eller andra antiseptiska lösningar i öppna sår, eftersom detkan göra ont på barnet. Du kan minska smärtan genom att ge barnet paracetamol eller ibuprofen via munnen, om det behövs. Kom ihåg att rådfråga din barnavårdscentralinnan du ger ditt barn någon medicin. Acetylsalicylsyra ska alltid undvikas, eftersom det bland annat kan öka blödningen.

Använd förband. När området har rengjorts kan du sätta på ett icke-vidhäftande förband. Byt förband varje dag eller när det blivit smutsigt ellerblött. När det verkar läka bra kan förbandet tas bort och såret kan läka i friska luften. Om barnet får feber eller om det blirrött runt såret eller om det varar bör du kontakta barnavårdcentralen. Detta kan vara ett tecken på en infektion och recept på antibiotika kan behöva skrivas ut.

På akuten. Djupa sår som går som linjära skåror eller snitt i huden måste behandlas av en läkare eller sjuksköterska. Detta görs ofta på akuten ellerpå en jourcentral.

Vad kan du förvänta dig om barnet behöver sådan läkarvård?

  • Rengöring. Först kommer man vanligtvis att bedöva området med någon typ av lokalbedövningssalva eller -spruta så att smärtan försvinner. Såret kommer sedan att rengöras, vanligtvis med kallt vatten som sprutas in i området med en spruta för att få bort eventuella smutspartiklar.

  • Stänga igen. Doktorn kommer sedan att besluta om bästa sättet att stänga igen såret. Det vanligaste är stygn, som oftast tas bort inom en eller två veckor. En nyare behandling som kan användas på sår som inte är så stora eller djupa, på områden utan betydande spänning i huden, innefattar vävnadslim. Vävnadslimmet appliceras på det rengjorda sårets kanter och tillsluter dem som ett superlim för huden.

Fördelarna är att det går snabbt, man slipper ta bort stygn och det blir inga märken på huden. Dessvärre kan det inte användas påalla sår.

Förhindra eller begränsa ärrbildning Så här kan du minimera ärrbildning:

  • Håll såret täckt under den första läkningstiden. Det kommer att bidra till snabbare återväxt av ny hud.

  • Det är viktigt att barnet är relativt inaktivt under läkeprocessen. Barnet bör undvika aggressiva sporttyper (särskilt kontaktsporter) för att minska risken för ytterligare skador på såret.

  • Du kan ge barnet paracetamol eller ibuprofen mot smärtan eller för att minska stressen och förbättra läkningen.

  • Se till att barnet får sig tillräckligt med näring. Många vitaminer, mineraler och spårämnen är viktiga för läkeprocessen.

Om du håller dig lugn kommer barnet att göra det också. Glöm inte att föräldrarnas kärlek och omvårdnad kan vara en stor hjälp under läkning och vid skador.

Cookiemedgivande