Betydelsen av familjerutiner

Barn trivs med en slags regelbundenhet som för vuxna kan verka tråkiga. Samma rutiner dag in och dag ut får barn att känna sig säkra och hjälper dem att lära sig om ordning. Enkla saker, som att sjunga en sång innan läggdags, kan bli väldigt viktiga. I en livlig familj, med hektiska scheman och många oförutsägbara händelser, kan fasta inslag i vardagen bli avgörande för både dig och ditt barn.

Helgdagar är viktiga stunder

För att lära känna varandra och bli vana med ert liv ihop kan utvecklandet familjeritualer som involverar ditt barn bli viktigt. Prata gärna om händelserna i förväg. Visa exempelvis ditt lilla barn bilder av samma händelse vid en annan tidpunkt, eller liknande händelser som kan ha ägt rum när du en gång i tiden var barn. Även om ditt barn inte kommer förstå alla kopplingar i denna ålder, bygger han eller hon upp en känsla av sig själv som medlem av en familj eller en tradition. Regelbundna familjeritualer, som t.ex. att hitta gemensamma maträtter som alla tycker om, återkommande göra liknande saker tillsammans och lära känna ert liv ihop (som att uppleva samma händelser om och om igen), hjälper barnen förstå deras ursprung, värderingar och identiteter.

Varför inte skapa egna familjetraditioner. Om några år kommer du höra ditt barn säga ”i vår familj har vi alltid …”, som om ritualerna var fler generationer gamla.

Cookiemedgivande