Födelsemärken hos bebisar Eldmärken och hemangiom

Röda, släta fläckar som kallas hemangiom (eller smultronmärke/jordgubbsmärke) är vanliga och utvecklas hos upp till 2,5 % av nyfödda. Hemamgiom kan dyka upp var som helst på kroppen inom tre eller fyra veckor efter födseln. Vissa barn föds med fläckarna.

Vad är hemangiom? Hemangiom börjar som släta, röda fläckar och kan med tiden växa sig större och tjockare i upp till 10 - 12 månader. Fläckarna går sedan in i en inaktiv fas som följs av en avslutningsfas när de börjar krympa av sig själv. Hälften av all hemangiom är borta innan barnet fyllt 5 år och 90-95 % är borta innan barnet fyllt 10 år.

Behandling behövs oftast inte, såvida fläckarna inte blöder ofta eller kan skapa problem med viktiga kroppsfunktioner (i de fall att fläckarna t.ex. växer i närheten av ögonen eller munnen). Kontakta din barnläkare eller barnhudläkare för att diskutera eventuella behandlingar om ditt barn har hemangiom som skapar problem av något slag.

Cookiemedgivande