Tvillingar eller trillingar? Hur skiljer sig en sådan graviditet till en vanlig graviditet?

~ Överraskad? Det ser ut som om din önskan om en stor familj håller på att bli sann! Din graviditet kommer att bli speciell, i alla fall lite annorlunda från~ en graviditet med bara en bebis:~

~

~ Tidiga observationer~. Tack vare obstetriskt ultraljud kan man se att det handlar om en flerbördsgraviditet så tidigt som i sjätte veckan. Fastän det är svårt att särskilja ett fosters~ hjärtslag från ett annat kan din vårdgivare att räkna det faktiska antalet slag per minut för varje foster.~

~

~ På vilket sätt är en flerbördsgraviditet annorlunda?~ Till att börja med blir du automatiskt en högrisk-patient. Du kanske mår bra, men att vara gravid med tvillingar eller fler barn~ medför vissa risker. Du kommer kanske att hänvisas till en specialist inom högrisk-~ graviditeter. Jämfört med kvinnor som är gravida med ett barn kommer du antagligen behöva gå på fler besök, ta fler blodprover och göra ultraljud oftare.~

~

~ Enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar. ~ Den här typen av tvillingskap uppstår när ett ägg delas upp i två embryon och ger två identiska bebisar. Ibland ligger båda fostren i samma fostersäck,~ vilket ökar risken för problem som att navelsträngarna trasslar ihop sig. En annan risk är tvillingtransfusionssyndrom då en av tvillingarna får~ mer näring och den andra får för lite. Det är därför som vårdgivarna alltid mäter vart foster för sig under en flerbördsgraviditet.~

~

~ ~

~

~ Tvåäggstvillingar. ~ Två (eller fler) ägg har befruktats samtidigt och flera embryon skapas. Vid flerbördsgraviditet kan det finnas både enäggs- och tvåäggstvillingar, eller~ trillingar. Det största risken med tvåäggstvillingar är för tidig förlossning.~

~

~ För tidig förlossning.~ Hälften av alla tvillingar föds före vecka 38, och många av dem ännu tidigare än så. Det anses vara den största risken med flerbördsgraviditet. Vid tvilling- eller flerbördsgraviditet brukar vart enskilda foster vara mindre eftersom de~ måste dela plats i livmodern. Att födas någon vecka före vecka 40 är inte så farligt, men att födas före vecka 35 kan innebära att bebisen/bebisarna~ får problem med andning och med att suga. ~

~

~ ~

~

~ Att förbereda sig är viktigt.~ De flesta kvinnor som är gravida med fler än en bebis blir sjukskrivna under sin graviditet. Det bästa du kan göra för dina bebisar är att ta väl hand om dig själv och gå på alla besök hos barnmorskan. Du löper högre risk för komplikationer så~ vila ordentligt innan du möter din lilla barnaskara.~

~

Cookiemedgivande