Skötbordslekar

Välkomna till Pampers skötbordslekar!

Här har vi, i samarbete med barnpsykologen, författaren och mångårigt erfarna pedagogen Margareta Öhman, samlat några skötbordslekar som du och ditt barn kan ha glädje och nytta av. Skötbordet förvandlas till en mysig och rolig stund i vardagen, samtidigt som lekarna stimulerar ditt barns utveckling. Det är nämligen genom leken som barn lär sig att kommunicera, fantisera, lösa problem och utveckla sina emotionella och sociala färdigheter. Och allting börjar redan på skötbordet.

“Det viktigaste med leken är att du visar ditt barn att du håller av det – att du håller det varsamt och med mjuka händer. Att du har ögonkontakt, ler och visar positiva känslor. Då känner sig barnet önskat och älskat och dess utveckling tar fart. Vi vet idag att barn utvecklas utifrån och in, det vill säga att de utvecklas utifrån de samspel du inviterar barnet till och hur du svarar på barnets signaler. För att hjälpa till i barnets utveckling har jag tillsammans med Pampers tagit fram några lekar som föräldrar kan utforska tillsammans med sitt barn vid skötbordet.

Och du, tänk på att när jag beskriver lekar för att stimulera barnets utveckling i olika åldersfaser, så är det alltid en förenkling. Eftersom alla barn är olika, måste de få utvecklas i sin egen takt!”

Margareta Öhman

Margareta Öhman, Legitimerad psykolog, familjeterapeut, barnspecialist, föreläsare och författare till böcker som “Det viktigaste är att få leka”, “Empati genom lek och språk” och “Värna barns lekstyrka”. En kort påminnelse från oss på Pampers: Små bebisar är fulla av liv och rörelse så håll alltid uppsikt över ditt barn och lämna det aldrig ensam på skötbordet.

Lek 1

Gung-eli-gung

Fas: från 1 månad Utvecklingsområde: Blick och fokus

Gung-eli-gung

Redan vid fyra-fem veckor börjar barnet bli mer vaket i samspelet och kan fokusera blicken en stund. Prova att se ditt barn i ögonen och tala med ljus, vänlig och mjuk röst medan du rör ditt huvud sakta i sidled. Du kan säga vad du vill, kanske en egen påhittad ramsa: “Hääärborta och nu är vi hääärborta…” eller “gung-eli-gung”, medan du rör huvudet från ena sidan till den andra.

Varför? Den här leken utvecklar barnets förmåga att hålla fokus och flytta blicken. Vid födseln är synen det minst utvecklade sinnet hos barnet och i början är det mesta suddigt. De ser bäst på ungefär 20 centimeters avstånd, så kom gärna lite närmare ditt barn när det ligger på skötbordet.

En väsentlig aspekt av barnets psykologiska utveckling handlar om hur intersubjektivitet utvecklas. Intersubjektivitet handlar om att dela upplevelser, och det allra första steget är just att ha ögonkontakt och följa varandra med blicken. Om ett halvår eller så kommer den här intersubjektiva kvaliteten i era samspel leda till att barnet börjar kunna följa ett pekande finger med sin blick, och då kan ni gemensamt fokusera på något som en leksak, men just nu är det viktigaste att ni fokuserar varandra!

Att hålla om och försiktigt gunga barnet från sida till sida påminner också om barnets tid i livmodern och det skapar trygghet och igenkänning, vilket bidrar till anknytningen mellan er.

Lek 2

Rörelsesånger

Fas: från 3 månader Utvecklingsområde: Motorik och kroppsmedvetenhet

Rörelsesånger

Från tre månader börjar barnets motorik att utvecklas i större omfattning. Det rör sina armar och ben under samspelet med dig, börjar upptäcka sina fingrar och tår och du kan börja leka med barnets händer och fötter, lyfta upp och klappa ihop dem försiktigt, medan ni har ögonkontakt och samspråkar eller sjunger.

På skötbordet kan du börja introducera ramsor och sånger som ”Huvud, axlar knä och tå” samtidigt som du med mjuk hand vidrör barnets huvud, axlar, knän och tår.

Svara också på barnets ljud och vokaliseringar – säger barnet “da” kan du svara “da-da”. Det stimulerar barnets språkutveckling och bidrar till ert glädjefyllda samspel.

Varför? Den här typen av lekar aktiverar barnets kropp och bidrar till ökad kroppsuppfattning. Leken stimulerar barnets motorik och begynnande koordination – dessutom lär du barnet att känna och identifiera sina kroppsdelar!

Att prata med barnet och svara på barnets ljud och vokaliseringar brukar kallas för protokonversation, alltså det första samtalet. Det har stor betydelse för barnets kommunikativa utveckling, samtidigt som forskning visar att prata med sin bebis också bidrar till att stärka ert anknytningsband. Att samtala och jollra tillsammans med sitt barn är ett fint sätt att dela upplevelser i det här tidiga stadiet av livet.

Lek 3

Titt-ut

Fas: från 4 månader Utvecklingsområde: Separationshantering

Titt-ut

Små hjärnor har mycket att lära. Bland annat att saker kan finnas till, även om man inte ser dem. Vid cirka fyra månaders ålder kan du leka ”titt-ut” med barnet. Du kan också försiktigt introducera leken lite tidigare, lyhört uppmärksam på om barnet tycker det är roligt, eller kanske blir lite rädd.

Addera en liten twist på denna barnleksklassiker genom att först presentera en leksak framför barnet och sedan gömma den i din högra hand bakom din rygg och fråga “Vart tog den vägen?” samtidigt som du ser förbryllad ut. Kolla på ditt barns reaktion och se om hen försöker efterlikna dig. Ta sedan fram leksaken och säg: “Här är den ju!” Efter att du upprepat med samma leksak några gånger tar du nu istället fram i din vänstra hand. I den håller du en ny leksak: “Nämen, var kom du ifrån?” Voila! I ditt barns ögon är du en trollkarl.

Varför? ”Titt-ut” är en så kallad separationslek som utvecklar barnets trygghet och förståelse för att saker och personer finns fast de försvinner ur synfältet en kort stund. Någon gömmer sig några sekunder bakom handduk, men kommer alltid tillbaka. Barnet lär sig att lita på andra och att turas om.

Det finns ett starkt spänningsmoment i leken, när du för en kort stund försvinner ur barnets synfält och en lättnad när du kommer tillbaka, vilket ger ditt barn erfarenheter av “att det ordnar sig”. Det är samtidigt en lek som stärker barnets kognitiva utveckling och minne - att något finns fast det inte syns, och snart börjar barnet leta efter leksaken du “gömt”.

Lek 4

Ute och cyklar

Fas: från 6 månader Utvecklingsområde: Motorik och kroppsmedvetenhet

Ute och cyklar

Vid sex månaders ålder blir ditt barn alltmer fascinerad av sin omvärld och det är tydligare att hen vill leka och busa. Vid den här åldern brukar barn vara motoriskt aktiva på skötbordet, hen sträcker sig efter saker och vill kanske rulla runt. Nu kan du testa flera lekar som stimulerar ditt barns motorik och kroppsmedvetenhet. Prova att mjukt cykla med barnets ben och rulla från sida till sida medan du ramsar: eller vända barnet runt från rygg till mage o tvärtom...

”Nu cyklar vi till parken (cykla med benen åt höger), sen cyklar vi till skogen (cykla med benen åt vänster), nu tittar vi på solen (titta och peka uppåt), och klappar våra händer (klappa händerna), hoppa upp på sadeln igen, nu är det dags att cykla hem! (cykla med benen)”

Det går naturligtvis alldeles utmärkt att variera ramsan hur du vill – parken och skogen kan lika gärna vara något annat.

Varför? Rytmiska rörelser som att cykla stärker barnets motorik och bidrar till ökad koordinationsförmåga. Rörelsen från sida till sida stärker även magmusklerna som barnet behöver för att senare börja krypa och resa sig till stående.

När du ramsar medan ni leker skapar ni en liten berättelse tillsammans, vilket stöder barnets minne. När ni lekt den här leken många gånger kommer barnet kanske att imitera rörelserna - hen minns sekvenserna! Men framförallt, ni har roligt tillsammans!

Lek 5

Snick snack

Fas: Från 9 månader Utvecklingsområde: Språk

Snick snack

Ditt barn lyssnar på din och din partners röst redan i magen och utvecklar sin språkförståelse långt innan det pratar själv. Från nio månader uttrycker sig barnet mer i samspel med dig, med ljud som kan låta som – och är – de allra första orden. Ni kan ha långa konversationer och barnet känner igen vissa ord. För att uppmuntra ditt barn att vokalisera och så småningom börja prata kan du stimulera barnets språkutveckling genom att “bada” barnet i språk. Tänk på att betona och artikulera dina ord lite extra.

Förslag 1 Testa att kommentera blöjbytet som en sportkommentator eller beskriv alla moment med inlevelse, som om du var berättarrösten in en dokumentär- eller naturfilm. Stunden på skötbordet blir då lärorikt för barnet och roligt för dig.

Förslag 2 Låtsas att blöjbytet är en Idol-audition och att din bebis är juryn. Presentera dig själv och sjung en utvald låt som om en riktig guldbiljett stod på spel. Du kommer garanterat få en ärlig (och troligen positiv) reaktion från din publik. Till skillnad från en riktig audition får du en ny chans att imponera redan vid nästa blöjbyte.

Varför? En stor del av barnets språkstimulering sker bland annat vid skötbordet. Redan hos små barn kan vi se hur de vill visa vad de känner och hur de vill förmedla upplevelser. Var lyhörd och svara gärna på barnets joller. När du märker att ditt barn blir intresserat av ett föremål eller ditt prat, kan du upprepa orden igen och betona de viktigaste. Tänk på att er kommunikation inte endast består av röstläge, sång och ljud. Den består lika mycket av gester, blickar, minspel, och rörelser. Det viktigaste är att barnet får en bra känsla av att ni umgås. Detta stärker barnets språkutveckling och språket är viktigt för både den kognitiva och känslomässiga utvecklingen.

Cookiemedgivande