Prat med sig själv Bebisprat vid sängdags

Pratar barnet för sig själv i sängen? Monologerna hjälper barnet att bearbeta sin dag. Det är i alla fall vad Katherine Nelson, psykolog vid New York City University, tror. Katherine och hennes kollegor undersökte "barnsängsprat" och kom fram till att det var mycket viktigt.

Upplevelser i den nya världen

Deras bevis visar att små barn som pratar för sig själva återskapar sin värld genom att återberätta och tolka sina huvudsakliga upplevelser, som t.ex. att bli lämnade på förskolan eller träffa ett nytt husdjur. Genom att gå igenom upplevelserna hittar barnet mening med dem och det stärker utvecklingen av självkänsla.

Lyssna och lär

Dessa speciella funderingar är en del av barnets växande känslomässiga och kognitiva färdigheter. Så lyssna på vad barnet säger utan att avbryta. Bli inte överraskad om du hör din egen förebrående röst eller en imitation av dig när du tröstar honom eller henne. Barnet går igenom allt som hänt, vilket naturligtvis inbegriper vad som händer i familjen.

Cookiemedgivande