Motorikutveckling

Du kanske inte märker varenda liten förändring, men ditt barns lilla kropp och sinne växer och utvecklas hela tiden. Så här kan du hjälpa ditt barn att nå stora motoriska milstolpar (rörelser som använder stora muskelgrupper).

Sträcka sig Ett av de tidiga motoriska utvecklingsstegen är att sträcka handen efter något. Ditt lilla barn kommer sannolikt att börja med detta när det är 4–7 månader gammalt.

Så kan du hjälpa till. Blås såpbubblor i ditt barns riktning och uppmuntra honom eller henne att sträcka sig efter dem. Placera en favoritleksak precis utom räckhåll.

Sitta. Många småbarn kan sitta med stöd vid 6 månaders ålder och börjar snart att sitta utan stöd.

Så kan du hjälpa till. När ditt barn kan sitta några ögonblick utan att tippa kan du introducera enkla lekar, som att klappa händerna eller rulla en boll. Gör det en kort stund – några få minuter i taget – och sitt alltid nära ditt barn. En C-formad kudde (till exempel en amningskudde) kan ge ett lätt stöd.

Krypa. Det här inträffar oftast när barnet är 7–10 månader gammalt.

Så kan du hjälpa till. När ditt barn börjar ta sig framåt av egen kraft ska du se till att utrymmet som han eller hon utforskar är säkert och under vuxens tillsyn. Du kan också prova att placera en tunn, hoprullad filt under ditt barn och visa hur man gungar fram och tillbaka på händer och knän. Att gunga är förstadiet till att krypa – innan du vet ordet av kommer du att jaga ditt barn över hela hemmet!

Stå. Vid omkring 9–11 månaders ålder kan ditt barn försöka dra sig upp i stående position. Ditt barn kommer gradvis att förbättra sin muskelstyrka, balans och koordination tills han eller hon kan stå utan hjälp.

Så kan du hjälpa till. Se till att ge ditt barn obegränsad lektid på golvet varje dag. Begränsa tiden i exempelvis barnstolar och gungselar.

Det är under de här tidiga månaderna som ditt barn utvecklar de färdigheter och rörelser som krävs för att behärska de komplexa färdigheterna att gå, springa, hoppa och klättra. Uppmuntra ditt barn genom att utmana honom eller henne att göra lite mer varje dag. Ditt barn kommer att gå och springa innan du vet ordet av!

Cookiemedgivande