Lästips för barn: Lär ditt barn att älska läsning

Vägen till läsning börjar redan vid spädbarnsåldern,då barnen utvecklar en kärlek till ord, glädje i berättelser och undret av att dela med sig av livets erfarenheter med andra med hjälp av ord. Familjemedlemmarkan få läsglädjen att växa genom aktiviteter som förbättrar dessa färdigheter och intressen.

Här är några tips för att göra läsningen till en central del i barnets liv:

  • Prata med din bebis. Använd ditt ansikte och din röst för att berätta om världen och om henne eller honom. Välj tidpunkter då barnet är lugnt men vaket och bara börja prata. Barnet känner igen ljudet och rytmen av din röst redan sedan innan förlossningen. Nu kan du hjälpa barnet koppla ljudet till interaktion med världen.

  • Upprepa det din bebis säger. När barnet jollrar kan du försöka härma det. Barnet håller på att lära sig att ljud kan få omvärlden att reagera och att det finns kraft i ord.

  • Spela nyhetsankare. Berätta om din dag för bebisen, vad du gör med henne eller honom, och till och med vad du läser för dig själv. Du skapar kopplingar mellan ord och händelser och hjälper barnet att lära sig hur berättelser är uppbyggda.

  • Namnge allt. När du sköter om bebisen kan du passa på att säga barnets namn, vad kroppsdelarna heter, vad kläderna heter och sakerna som du använder. Trots att själva kopplingen mellan ord och sak kommer att ta veckor eller månader lägger du nu en grund för språk och läsning.

  • Titta i bildböcker tillsammans. Börja när barnet är omkring sex månader, introducera böcker som någonting roligt och spännande. Lär dig att acceptera att barnet inte kan koncentrera sig så länge. Även ett kort möte med böcker ökar kärleken till läsning.

  • Titta, peka och namnge. Småbarn börjar sina bokupplevelser med att först lära sig att vända blad och sedan att titta på bilderna mer generellt, sedan att titta på bilderna allteftersom bilderna namnges, sedan peka på de bilder som namnges tills de tillslut namnger bilderna på egen hand.

  • Packa med en bok. Packa med en bok eller två i blöjväskan och i bilen för äldre spädbarn och småbarn. Vanan av att fylla livets mellanrum med böcker och att alltid ha dem till hands kommer att bidra till att barnet ser dem som en naturlig del av livet.

  • Lär er rim och sånger. Barn experimenterar med språkljud genom att använda rim, som bygger upp deras intresse för ord och ljud. Rim med handrörelser hjälper barnet koppla aktiviteter till ord. Poesi för barn bygger också upp en medvetenhet om och en kärlek till språk.

  • Ge barnet böcker. Barnet en bok för varje tillfälle och titta i den tillsammans. Placera biblioteket på ett särskilt, men lättillgängligt ställe i hemmet.

  • Berätta godnattsagor. Gör berättandet, både högläsning och påhittade sagor, till en del av nattningsrutinen från spädbarnstiden och framåt. Ta aldrig bort godnattsagan som ett straff. Denna stund ska ses som helig.

Försök att inte låta det gå en dag utan en bok. Gör böcker till en del av vardagen med ditt barn. Låt det inte gå en dag utan att ni läser en bok, en dikt eller ensaga.

Cookiemedgivande