Hur barn lär sig prata

Redan innan de kan prata är små barn duktiga på att förmedla sina behov – gråta för att signalera att de är hungriga, jollra för att de är glada, vända bort ansiktet från mat de inte gillar eller peka på en leksak de vill ha. De tidiga ljuden och gesterna är enkel kommunikation som senare skapar grunden för en rikare, språkbaserad kommunikation.

När kommer mitt barn lära sig sitt eget namn?

Många barn börjar känna igen ljudet av sitt eget namn när de är ungefär mellan fyra och åtta månader gamla. Du kan se när det händer ditt barn genom att försiktigt säga deras namn och se om de vänder sig mot dig.

När kommer mitt barn säga sina första ord?

Omkring sin första födelsedag börjar barn vanligtvis säga sina första ord. När de är ungefär 20 månader gamla lär sig många barn så många som nio nya ord varje dag – mer än 250 nya ord varje månad! Det är svårt att ringa in en specifik ålder som skulle gälla varje enskilt barns nivå på språkinlärning. De flesta barn når dock de grundläggande milstolparna i sitt språk med ett par månaders mellanrum. Om du har några frågor eller funderingar kring ditt eget barns språkutveckling, ta kontakt med din barnläkare.

Checklista för utveckling av tal:

9 månader: 

  • Vänder huvudet när du försiktigt säger dess namn?

  • Gör pladdrande ljud som ma-ma, da-da eller ba-ba?

12 månader: 

  • Säger minst ett ord?

18 månader:

  • Säger flera enstaka ord?

24 månader:

  • Känner igen namnen på bekanta människor, föremål och kroppsdelar.

  • Pekar på ett föremål eller en bild när man nämner något som har att göra med föremålet.

  • Upprepar ord som använts högt.

  • Bildar meningar med två ord.

  • Följer enkla instruktioner.

Att hjälpa ditt barn utveckla sitt tal

1. Börja tidigt Från födseln kan du prata, sjunga och läsa för ditt barn. På så vis hjälper du till med lärandet. Försök prata eller sjunga för honom under måltider, i badkaret eller vid blöjbyte. När du läser för ditt barn – prata om historien och illustrationerna.

2. Tala med – inte till – ditt barn Även om ditt barn fortfarande bara befinner sig i det jollrande stadiet, kan ni fortfarande ”föra konversationer”. Behandla ditt barns joller som språk och svara med riktiga ord som om du hade förstått vad som hade sagts (även om du inte gör det). Det kan se ut som en dum lek, men du lär ditt barn hur konversationer fungerar och hur man växelvis pratar och lyssnar.

3. Lek namnleken Du kan hjälpa ditt barn lära sig nya ord genom att säga namnen på de favoritföremål som används: ”Här kommer bollen” eller ”Mmmm … flingor”. När ditt barn väl förstår ett ord kan du också ställa kontrollfrågor: ”Var är bollen?” och ”Var är lampan?” för att låta ditt barn svara genom att peka på bollen eller titta upp i taket.

4. Bygg och utveckla Om ditt barn bildar meningar med ett eller två ord kan du svara med att omformulera det till längre meningar. Om ditt barn till exempel säger ”Ingen anka” kan du svara med att säga ”Vill du inte ha ankan?”. På så sätt bekräftar du att du förstått vad barnet menar och samtidigt lyckas du visa hur det skulle kunna uttryckas i en längre mening.

Den största delen av språkutvecklingen kommer sig naturligt från de aktiviteter som du och ditt barn gör varje dag.

Utnyttja möjligheten att prata, läsa, sjunga och leka med ditt barn. Det hjälper ditt barn lära sig saker och bidrar även till att stärka bandet er emellan. Det viktigaste är att ni båda har kul under tiden.

Cookiemedgivande