Hosta hos bebisar och nyfödda

Hosta är ett symptom hos barnet som oftast leder till att föräldrar uppsöker läkarvård. Oftast kan man behandla det med enkla behandlingar hemma istället för att använda hostmedicin.

Vad orsakar hosta? När nervändarna i halsen, luftstrupen eller lungorna känner irritationen får en reflex luften att kraftigt stötas ut genom luftrören.

Den vanligaste orsaken till retningen är slem. När mycket slem utsöndras – exempelvis vid en förkylning – ansamlas vätskan längst bak i halsen och kan orsaka hosta. Hosta är vanligtvis förknippat med lungsjukdomar som förkylningar, bronkiolit och influensa, men kan också orsakas av allergier eller av att man sväljer ett främmande föremål. Varför låter inte alla sorters hosta likadant? Oftast varierar ljudet på hostan beroende på var infektionen sitter. En irritation i luftstrupen eller bronkerna har ett djupare och hesare ljud än när den sitter i struphuvudet. Oftast åtföljs förkylningar av en torr eller blöt hosta som kan fortsätta efter att de andra symtomen är borta. När behöver man uppsöka läkare på grund av hosta? Kontakta sjukvården direkt i följande fall:

Om barnet är mindre än tre månader, hostar, har över 38 graders feber eller andas ojämnt; – Om barnet har över 38 graders feber som varar i mer än två dygn; – Om hostan gör det svårt för barnet att andas; – Om barnet andas snabbt – 40 till 50 andetag per minut – och "suger in" mellan revbenen vid varje andning – Om hostan är smärtsam, inte går över och/eller åtföljs av ett "tjutande" ljud; – Om barnet hostar så mycket att läpparna blir blå eller mörka, hostan uppstår plötsligt och åtföljs av feber; – Om hostan börjar efter att barnet får mat eller ett föremål i halsen eller

Behandla hosta . Eftersom hosta i de flesta fall orsakas av virusinfektioner rekommenderas det inte att det behandlas med antibiotika. Låt den ha sin gång. En virusinfektion kan vara i två veckor eller längre. År 2008 gick FDA i USA ut med ett allmänt råd där de starkt avrådde från att ge spädbarn och småbarn receptfria läkemedel mot förkylning och hosta. Det finns lite bevis för att dessa produkter är effektiva på barn, så undvik dem såvida inte en läkare särskilt rekommenderar dem. Hjälp det hostande barnet att känna sig bättre. Hosta försvinner i de flesta fall av sig själv, men fram till dess kan du hjälpa barnet att känna sig bättre genom att göra följande:

– Uppmuntra det att dricka extra mycket vätska för att hålla luftvägarna fuktiga. – Sätt på en luftfuktare eller liknande, i synnerhet om det är torr luft hemma. – Sitt med barnen i ett stängt badrum med duschen på med hett vatten. Det kan lösa upp och lindra hostan, särskilt innan läggning.

Cookiemedgivande