1-årskontroll: Vad du kan förvänta dig

Tveka aldrig att fråga BVC-sköterskan om råd, oavsett hur litet problemet är, när du är på besök på mödravårdscentralen.

På ettårskontrollen bör du ta upp följande problem och beteenden om du har märkt av dem hos barnet:

  • Det kan fortfarande inte klara av att bära tyngd på benen.

  • Ena eller båda ögonen är fortfarande i kors, även om det bara är ibland.

  • Det använder inte båda händerna lika mycket.

  • Det använder inga riktiga ord eller kan inte sitt namn.

  • Det kryper inte eller tar sig inte framåt på något sätt.

  • Barnet är inte rädd för främlingar eller oroligt vid separation. Oro och ängslighet är normala reaktioner på dylika situationer i den här åldern.

  • Det pekar inte på saker.

  • Det verkar ha problem med synen eller hörseln.

  • En färdighet har gått förlorad som barnet klarade av tidigare.

Cookiemedgivande