Så leker du med småbarn: lära genom spel och lek

Genom att titta på när barnet leker kan du få reda på hur tankarna går, vad som sker i inlärningsväg och hur världen, och du, påverkar henne eller honom. Fönstret tilldessa insikter är leken.

Baby X-experimentet På 1970-talet utförde psykologen Phyllis Katz det experiment som vi i dag kallar Baby X. Hon placerade ut tre leksaker i ett rum: en liten fotboll, en feminindocka och en könsneutral leksak. Hon klädde ett 3-månadersbarn i en enkel gul overall och tog med sig ett antal vuxna (subjekten förexperimentet) till rummet för att träffa barnet. Till några av de vuxna sa hon att barnet var en flicka som hette Mary och till de andra sa hon att barnet var en pojke somhette Johnny. De flesta av de vuxna som trodde att barnet var en flicka gav henne dockan att leka med. De flesta som trodde att barnet var en pojke gav barnetfotbollen.

Debatt Baby X-undersökningen gav upphov till livlig diskussion kring könsstereotyper. Trots det fick Dr Katz samma resultat när hon upprepade experimentet10 år senare. När du går in på en förskola i dag kan det vara en bra idé att fundera påvilka barn som leker med vad.

Pojkleksaker och flickleksaker: komma bort från stereotyperna Är du orolig för att ditt barn helst vill leka med leksaker som vanligtvis förknippas med hans eller hennes kön? Du behöver antagligen inte vara orolig, men uppmuntra barnet tillatt leka med olika typer av leksaker, även sådana som vanligtvis förknippas med det motsatta könet. Det handlar inte om leksakerna som sådana utan de bakomliggande färdigheterna som de bidrar tillatt små barn lär sig. Fantasilekarna som förknippas med dockor hjälper barnen lära sig färdigheter som används i förhållanden mellan människor,omhändertagande och empati, men de har sällan lika hög status som de matematiska och visuella och rumsliga färdigheter som barnen lär sig från typiska "pojkleksaker", som till exempelklossar och bilar.

Fantasi och verklighet: det bästa av två världar Ett annat sätt som barns lekar kan skilja sig på är om leken är baserad på verkligheten (t.ex. brädspel och sport) eller fantasin (t.ex. leka mamma, pappa, barn ellerlåtsas resa i tid och rum). Generellt sett brukar förstfödda och enda barn fantisera mer, kanske för att de spenderar mer tidför sig själva. Det är också mer troligt att dessa barn har låtsaskompisar.

En livlig fantasi verkar kunna bidra till, eller åtminstone återspegla, högre intellektuella färdigheter. När barnet låtsas att en golfboll egentligen är enmagisk amulett och bestämmer vad man ska göra med den (Rädda en prinsessa? Bekämpa draken? Göra glass?) använder han eller hon sin fantasi för att övervägakonsekvenserna av att välja olika alternativ. Fantasier är också ett bra sätt för ett barn att göra upp med saker som är skrämmande ellerförvirrande. En treåring som blir rädd för ljudet av en stor lastbil kan hantera rädslan genom att låtsas att klossen ihans eller hennes hand är en ännu större och läskigare lastbil.

Verklighetslek kan å andra sidan hjälpa barnet finslipa viktiga sociala färdigheter. Ett brädspel ger förskolebarn övning i att turas om. Sportaktiviteteri tidig ålder lär barnen samarbete och delat ansvar.

Delta i leken Vad kan du göra för att hjälpa ditt barn testa nya lekar? Det enklaste sättet är att själv delta i lekarna. Om du börjar leka med ett hus i kartong kommer barnet inte kunnamotstå. Ju mer du engagerar dig och leker med barnet ju bättre kommer du att förstå honom eller henne och få närmare kontakt.

Cookiemedgivande