Lär din bebis älska läsning

Vägen mot läsning börjar i spädbarnsåldern: Ditt barn utvecklar en kärlek till ord och ser en glädje i berättandet samtidigt som de börjar förstå det fantastiska med att dela med sig av livets upplevelser. Familjemedlemmar kan främja läsglädjen genom aktiviteter som bygger upp dessa förmågor och intressen.

Här är några tips på hur du kan göra högläsning till en viktig del av ditt barns utveckling:

  • Upprepa vad ditt barn säger. Jollra tillbaka när ditt barn gör små, söta läten. Ditt barn lär sig att ljud har en koppling till saker och världen runtomkring.

  • Bli nyhetskommentator. Berätta vad du gör och vad du läser. Du skapar en koppling mellan ord och händelser och hjälper barnet lära sig vilka delar som ingår i en berättelse.

  • Ge saker namn. Under tiden du vårdar ditt barn, fokusera på att namnge kroppsdelar, kläder och tillbehör. Även kopplingarna mellan ord och föremål kan ta månader att begripa så byggs grunderna för tal- och läskunnighet.

  • Titta på bilderböcker tillsammans. Introducera böcker som något roligt och spännande när ditt barn är ungefär sex månader gammal. Acceptera ditt barns begränsade koncentrationsförmåga, och kom ihåg att varje kort interaktion främjar ditt barns kärlek till boken.

  • Titta, peka och namnge. Spädbarn och småbarn påbörjar sina litterära liv genom att först lära sig bläddra i en bok, titta på bilderna, förstå koppling mellan ljud och bild för att slutligen kunna peka på en bild efter att du sagt ett ord.

  • Packa en bok. Se till att det finns en bok eller två i skötväskan. Att fylla livet med böcker och ha de nära tillhands hjälper ditt barn se dem som en helt vanlig del av livet.

  • Lära sig rim och sånger. Med hjälp av vers och melodi experimenterar barn med språkets ljud. Det bygger upp ett intresse för ord och ljud. Rim med gester bidrar till att länka samman handlingar med ord. Poesi för barn skapar också en medvetenhet och kärlek till språk.

  • Ge böcker. Ge varje barn du känner en bok för olika tillfällen och titta sedan i dem tillsammans. Se till att hembiblioteket finns på en speciell men tillgänglig plats.

  • Berätta historier vid läggdags. Gör berättelser, de som läses upp och de du berättar, till en del av en läggningsrutinen från att barnen är små.

Cookiemedgivande