change-a-diaper

Tillrättavisa ditt barn: time-out

En timeout är som du känner till en metod vars effekt har diskuterats fram och tillbaka. Det är i stora drag en tidsperiod då ett barn tas bort från en problematisk situation eller frestelse. Det kan vara ett barns chans att lugna ner sig, samla sig och komma ihågvad som förväntas av honom eller henne. Om du vill använda timeout som metod kan det vara bra att ta en titt på följande riktlinjer.

Ta ditt barns ålder i beaktande. För barn mellan 18 och 24 månader och tills de är runt 5. Även om alla barn är olika förstår barn som är yngre än så inte riktigt "grejen", ochäldre barn behöver vanligtvis mer sofistikerade sätt att lära sig att uppföra sig väl.

Fullfölj reglerna.Under en timeout får inte barnet interagera med föräldern eller omhändertagaren. En timeout ska vara en isolering i miniformat som, i själva verket, betyder"När du gör så här får du inte vara med."

Upprätta ett mönster.Det kräver en tidsinvestering från föräldrarna i början, men det finns många som tycker att det är värt det. Att ställa om ett barns förväntningar är svårare än att göra rätt från förstabörjan, men det kan ändå vara mödan värt.

Göra i ordning inför timeout
Ställ en stol på ett säkert, men tråkigt, ställe t.ex. hörnet i matsalen eller en tambur som sällan används. Platsen ska vara borta ifrån omhändertagarnaoch där situationen uppstod. Att vara kvar i situationen ger alltför mycket möjlighet att förvärra problemet med retande och provokativtbeteende.

Genomförandet
Varna först.Efter två varningar för det förbjudna beteendet säger du "Okej, det är dags för en timeout". Ingenting mer. Plocka upp barnet och sätt honom eller henne i timeout-stolen.

Ställ en timer.Varaktigheten bör vara en minut för antalet år som barnet har fyllt.

Var bestämd.Om barnet reser sig sätter du bara tillbaka honom eller henne i stolen och ställer om timern. Säg ingenting och ge inte upp.

Glömt och förlåtet.När timern ringer säger du "Nu är det färdigt", ger barnet en kram och låter det vara. Nämn inte problemet igen. Kom på något annat som barnet kan göra, ettpositivt alternativ till den förbjudna aktiviteten.

Vanliga fallgropar
För mycket snack.Det förvirrar bara barnet, bidrar till mer spänning och gör alla upprörda. En enkel förklaring av problemet när "brottet" begås och sedan"Det är dags för en timeout" räcker.

Bakslag.Om barnet får mer uppmärksamhet under timeouten än vad han eller hon får vid gott uppförande kommer barnet att fortsätta försöka få din uppmärksamhet med det provokativabeteendet.

Föräldern är för upprörd.Ta en stund och lugna ner dig. Gå tillbaka till barnet, ange anledningen till timeouten, och sätt honom eller henne i stolen. Spara timeouten till de värsta“brotten” istället för att göra det till en vana.

Att inte belöna gott uppförande.Ett sätt är att passa på när barnet gör någonting bra. Detta kan vara svårt eftersom när det dåliga uppförandet eskalerar är din naturliga respons att dra dig undan och till och med försöka undvikasituationen.

Särskilda omständigheter
Uppförande.Om barnet är rasande eller sjukt kommer han eller hon inte kunna lära sig någonting av en timeout. För barn som har upplevt allvarliga separationer kan en timeoutdra upp för mycket känslor, vilket gör att hon eller hon inte kan lära sig något av den.

Utvecklingsålder.Barn som ligger efter i utvecklingen eller är mycket avancerade inom kognitiva färdigheter måste behandlas utifrån deras utvecklingsålder och inte deraskronologiska ålder.

Har ni timeout hela dagarna?
Om ditt barn verkar särskilt provokativt kan det bero på stress, press eller att han eller hon helt enkelt är uttråkad. Fråga dig självom du kanske projicerar stress – ett barn kan göra provokativa saker för att få dig komma ut ur ditt skal, även om det innebär att du blir arg.

Du kanske också gillar: