Pampers och UNICEF: Resan hittills: Ett decennium av insatser

Pampers och UNICEF: Resan hittills: Ett decennium av insatser

Trots att framsteg har gjorts de senaste nio åren, är vi 2015 alltför väl medvetna om statistiken för stelkramp hos mammor och nyfödda. En statistik som förtäljer att sjukdomen tar ett nyfött barns liv var nionde minut. Genom att stödja UNICEF fortsätter vi att hjälpa mammor och bebisar skydda sig från sjukdomen.

Allt går enligt plan. 300 miljoner vaccin har finansierats sedan 2006. Det motsvarar mer än hälften av Europas befolkningsmängd. Vi hjälper på så sätt till att skydda över 100 miljoner mammor och deras bebisar runtom i hela världen.

Pampers finansiering bidrar även till att transportera vaccinerna dit de behövs som mest och distribuera dem.

Barnmorskor skickas ut för att utbilda folk om vaccinationer på de mest avlägsna av platser, för att lära mammorna om vikten av hygieniska förlossningsmetoder.

Professor Linda Scott, expert på internationell utveckling vid Oxford University, kallade nyligen Pampers och UNICEF:s samarbete för "en genuint historisk innovation och ett humanitärt genombrott, som introducerar en ny metod för att bekämpa globala problem och vilken roll företagen kan spela i detta".

Vi har mycket kvar att göra, men vi har verkligen sett framsteg mot vårt slutliga mål tillsammans med vår partner UNICEF som är att eliminera stelkramp hos mammor och nyfödda över hela världen.

Besök UNICEF nu för att få reda på hur du kan hjälpa miljontals bebisar få chansen att växa upp.

Du kanske också gillar: