Pampers började samarbeta med UNICEF 2006 för att försöka bekämpa stelkramp hos mammor och nyfödda, en sjukdom som går att förebygga, men som varje år dödar 58 000 bebisar i mindre privilegierade områden inom deras första levnadsmånader.

Stelkramp uppstår när nyfödda barn blir infekterade som en direkt följd av ohygieniska förlossningsmetoder, som t.ex. att man klipper navelsträngen med osteriliserade verktyg, hantering av barnet med smutsiga händer eller behandling med kontaminerade förband. Dessvärre finns inget riktigt botemedel när sjukdomsförloppet väl har börjat, nästan alla infekterade barn dör.

Under de nio år sedan vi började samarbeta har vårt stöd till UNICEF, samt lokala samhällen och myndigheter runt om i världen, inneburit att fler mammor har kunnat ge sina bebisar chansen att växa upp: I 15 länder* har stelkramp hos mammor och nyfödda eliminerats med hjälp av vår finansiering och nu hjälper vi till att skydda över 100 miljoner mammor och deras barn – men det är fortfarande långt kvar.

Att stödja UNICEF:s outtröttliga arbete och hjälpa dem föra projektet framåt handlar dock inte bara om siffror, det handlar om att göra långsiktiga strategiska insatser: lokalt spridda kliniker, nya sätt att kommunicera med mammor (dekaler på dörrar, SMS), leverans av vaccin och barnmorskor som kan åka till avlägsna områden på moped och mycket mer. Vi har för avsikt att hjälpa till att rädda liv precis just nu, men vi vill även förändra liv i framtiden.

Besök UNICEF nu för att få reda på hur du kan hjälpa miljontals bebisar få chansen att växa upp.

*Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Laos, Liberia, Madagaskar, Senegal, Tanzania, Östtimor, Sierra Leone och Uganda